Okouzlující barevné lepty jednoho z nejlepších  českých umělců se světovým přesahem, Pavla Sukdoláka, představí kutnohorská minigalerie „z ulice“ ArcusGallery. Pavel Sukdolák od počátků svojí umělecké cesty inklinoval k malířství,  svět vnímá a v úchvatných barevných leptech zaznamenává jako kolorista.

Právě koloristický základ zachoval Pavel Sukdolák (* 21. září 1925) v přípravné fázi pastelů, kterými si ujasňuje barevnou kompozici. Toho, že i výsledné výtvarné dílo připomíná pastel, dosahuje soutiskem ze tří, někdy až čtyř desek. Grafické listy tiskne sám, dolaďuje především barevné tóny a plochy, ba mnohdy upravuje či doplňuje grafické motivy.

Sukdolákovo malířské cítění se projevuje i v tom, že tvarová a obrysová geometrie není narýsovaná, barva sama vyznačuje tvary bez kreslené kontury. Kompozice jsou vyvážené, přehledné, spolu se snášejí abstraktní prvky, znaky, znamení, s přírodninami, zejména lasturami a ulitami, náznaky rostlin i malých živočichů. Každý list je universem, světem pro sebe, do kterého umělec zasadil, často zašifroval příběh. Nic však pozornému diváku nebrání, aby do obrazu/příběhu vstoupil. Je to svět harmonický i vzrušivý nenápadným děním, vztahy mezi zřetelnými konkrétnostmi a náznaky.
Pavel Sukdolák má pozorné oči, všímá si věcí, jevů, úkazů, živé přírody. Bere si odtud podněty a dovede je transponovat nezaměnitelně osobním a výrazně osobitým způsobem.

Světová předpremiéra v Kutné Hoře
Součástí vernisáže i následné výstavy je světová předpremiéra bibliofilie Francois Villon, Pavel Sukdolák: Dvojbalada o bláznovství v lásce, která vychází v edici Miraculum Octavum Mundi. Na vydání bibliofilie se podíleli i dva Kutnohořané. Vladimír Císař napsal úvodní slovo Villon – náš člověk z 15. století. Úpravcem bibliofilie je grafik a výtvarník Jiří D. Dostál.
Z lásky a obdivu k prvnímu prokletému a prvnímu modernímu básníkovi se Pavel Sukdolák vyznal nejenom v ručně psaném listě, jehož faksimile je součástí bibliofilie, ale především pěti nádhernými barevnými lepty. Při jejich tvorbě nad míru zužitkoval možnosti, které akvatinta umělci nabízí. Vznikl unikátní soubor grafických listů, najdeme na nich vše, co je pro aktuální Sukdolákovu tvorbu charakteristickým. Nad to se v některých akvatintách výtvarník velkým obloukem vrací i ke kořenům, začátkům svojí tvorby. Snad nejvíce je to patrné na grafickém listu Dvojbalada o bláznovství v lásce, kombinací „klasického“ a nečekaného Sukdoláka je grafika Balada a modlitba.

Výstava Pavel Sukdolák: Barevné lepty bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 17:00 hodin na chodníku před ArcusGallery.
Úvodního slova se tradičně ujme, Pavla Sukdoláka i jeho tvorbu představí a vernisáží provede Vladimír Císař. O hudební zážitek se postará Lucie Nosová. A jak už se stalo dobrým zvykem, na sklenku lahodného vína, která doprovodí umělecký prožitek, všechny účastníky vernisáže pozve majitel vinotéky U sv. Barbory Jiří Kocián.

Miroslav Moravec, kurátor výstavy, ArcusGallery

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

 

 

Zavřít menu