Česká konference se vrací do Kutné Hory, tentokrát s projektem slavnostního sázení Lípy moudrosti. Slavnostní akt sázení se uskuteční v klášteře sv. Voršily 11. dubna v 10:00. V odpoledních hodinách pak bude možnost společného posezení při tématu: „Moudré zamyšlení nad aktuálními událostmi dnešních dnů“.

.
Oč vlastně jde? Chceme v krajině naší země vytvořit síť míst, zvaných KRUHY čerpání PORADY A MOUDROSTI, osazených LÍPOU MOUDROSTI – stromem, který bude symbolizovat toto místo, kde bude klid a prostor pro získávání OSVÍCENSTVÍ A INSPIRACÍ. Hledejme vždy v souznění s místy, kde žijeme, odpovědi na mnohé vážné otázky o pravdě a štěstí v lidském životě, o smyslu a potřebách společnosti. Všichni vědomě či podvědomě toužíme po životě ve zdravé lidské společnosti. Lidská společnost – naše místo pro životní naplnění – tedy pro náš růst, vývoj a zrání, prožívání, setkávání a sdílení prožitého. Všichni jistě cítíme tu vnitřní touhu po společnosti spravedlivé a harmonické, naplněné duchovním osvícením. Právě v takové společnosti lidí se nám podařilo již po několik let prožívat několik krásných dnů po dobu trvání setkání České Konference. Prožívali a sdíleli jsme tak oboustranně s účastníky konference společnou radost přítomné jsoucnosti a sounáležitosti v malých ostrůvcích naděje. V dnešní době okleštěné komunikace omezující se zejména na komunikaci přes tělo počítače nebo mobilního telefonu chceme v naší zemi vytvářet síť míst v přírodě pro možnost setkávání se, kdykoli po takovém setkání pocítí kdo touhu. A když už se nesejdou lidé, i jednotlivec může se pak obohatit vnitřním prožitím v klidu a míru tohoto místa. Místa, které má být nejpřirozenějším prostorem pro společné setkávání se při hledání moudrých myšlenek ve spolupráci s přírodou pod budoucí rozložitou korunou stromu.  Pod jeho korunou nechť přebývá množství moudrých inspirací, jichž budou moci mnozí čerpat pro povznesení sebe samých, i míst, v nichž žijí a pracují. Podobně, jako je symbolem pro setkávání a tkaní událostí socha patrona naší země na Václavském náměstí, tak lípa budiž nám zde na těchto ostrůvcích symbolem pro poradu a moudrost. Lípa, pevně a jistě stojící na zemi, kořeny zakotvená v naší domovině, rostoucí a korunou své hrdé hlavy sahající do výšin téměř nebeských.

Tým České konference

.

Česká konference 2015

 

.

Zavřít menu