ČMS vyhlašuje u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO výtvarnou soutěž „Historická Kutná Hora očima dětí“. Soutěže se mohou účastnit žáci MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií s malbami, kresbami, linoryty, kolážemi a plastikami.

.
Výtvarné práce přijímá do 30. září 2015 muzejní lektorka Kateřina Vavrušková na adrese: České muzeum stříbra, Barborská 33, 284 01 Kutná Hora. Nejlepší dětské výtvarné práce z projektu budou v průběhu října vyhodnoceny a vystaveny ve dnech 3. 11. – 14. 11. 2015 v Tylově domě v Kutné Hoře.

(tz)

.

Zavřít menu