V minulém vydání tištěných Kutnohorských listů mě pan Koubský vylíčil jako trafikanta, který si účastí v politice pomohl k práci. Neověřil si ale fakta. Jeho článek byla argumenty nepodložená demagogie. A tak netuším, kde nabyl dojmu, že mi je líp – není!  

.
Velmi brzy zapomněl na vlastní minulost a cestu, kterou absolvoval k obsazení funkce jednatele městské společnosti KH TEBIS z roku 2012, ze které byl nedávno odvolán. Stal se jím bez výběrového řízení a dále jak popisoval v mém případě. Rozdíl je, že já práci v Technických službách (dále jen TS) získal za jiných podmínek. Co by nezaměstnanému mi ji zprostředkoval Úřad práce v rámci projektu ESF OP LZZ Vzdělávejte se pro růst!  V rámci tohoto projektu nastoupilo do TS dalších 30 osob, 85 % mzdy hradí Evropský sociální fond, 15 % stát. Dohoda o pracovní činnosti na 50 hodin měsíčně, se týká práce na tvorbě pasportů. Tyto jsou pro TS specifickým materiálem kvůli evidenci, údržbě a plánované modernizaci veřejného osvětlení. Dohoda nemůže být součástí pracovní náplně plynoucí z pracovní smlouvy s dotační podporou. Proto jsou uzavřeny samostatně a časově omezeny. Výši platu nesmím zveřejnit, smluvní podmínky mi to zakazují. Panu Koubskému je třeba připomenout, že nejsem členem valné hromady společnosti TS, ale jsem členem věcně příslušného orgánu Města jakožto jediného společníka společnosti. V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích. Radní se jím stává automaticky a bez náhrady na jakoukoliv odměnu. To už vám nesdělil. Členem dozorčí rady TS jsem v souladu se zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za členství pobírám odměnu 1800,- Kč hrubého měsíčně bez nároku na jakékoliv další. Jsem zastupitel, člen Rady města, Komise pro bezpečnost, Komise dopravní a Komise pro životní prostředí. Odměnu pobírám pouze za funkci radního a to 2550,- Kč hrubého měsíčně. Vzhledem k zodpovědnosti a pracovnímu vytížení, jde o odměnu symbolickou. Výše veškerých odměn, které mi ze smluv a mandátu náleží, nedosahuje ani průměrné mzdy. Ta byla v ČR v roce 2014 ve výši  25 686,- Kč. Netuším, co pana Koubského vedlo k sepsání tak negativního článku. Trápit se výší mého platu nemůže. Ve srovnání s platem, který pobíral v TEBISu, jde o zanedbatelnou částku. Možná mu vadí, že je moje práce v TS vidět. Snažím se zaměstnance na veřejně prospěšné práce organizovat a vést k práci způsobem, aby měla smysl, měli z ní dobrý pocit a městu byla prospěšná. Nikoliv jenom v samotném centru, ale i v okrajových částech. Panu Koubskému doporučuji více se rozhlížet a méně pomlouvat.

Josef Kraus, radní (ANO)

.

Zavřít menu