České nebe se rozzáří 2. listopadu od 18 hodin i v Kutné Hoře, jeden ze tří koncertů v ČR se uskuteční v sedlecké katedrále

Unikátní hudební projekt České nebe září zazní v podání hudby Hradní stráže a Policie České republiky 2. listopadu od 18 hodin v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Koncert je součástí listopadové národní pouti do Říma a Vatikánu, která se uskuteční v rámci oslav 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a k výročí sametové revoluce. Před slavnostním uvedením v Lateránské bazilice je bude možné slyšet a vidět pouze v Olomouci, Kutné Hoře a v Praze. Cestu hudebníků do Říma finančně podpořila i kutnohorská společnost Philip Morris. 

Autorem obsáhlého hudebního díla je skladatel Jan Zástěra. Loni získal ocenění OSA jako nejúspěšnější skladatel vážné hudby a také jako autor skladby roku. Zástěra je rovněž čerstvým držitelem čestného uznání ČBK na Velehradě. Hudební dílo nastudovala Hudba Hradní stráže a Policie ČR, jehož je plk. Zástěra dirigentem, spolu s různými sbory a sólisty. Organizačního zajištění akce se ujala Trautzlova umělecká společnost. Texty kantát o českých světcích jsou dílem básnířky Marie Dolistové. Do Říma i po Česku vyrazí České nebe prezentovat 150 hudebníků.

Do Kutné Hory České nebe dorazí symbolicky v den Památky zesnulých, tedy v sobotu 2. listopadu. Spolupořadatelství se ve městě stříbra ujala Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, a to v rámci oslav deseti let od znovuotevření a vysvěcení Sedlecké katedrály. Unikátní hudební projekt se tak propojí s unikátní Santiniho architekturou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Tento slavnostní koncert se počtem účinkujících i svým přesahem stane jednou z hlavních událostí roku pro Kutnou Horu a okolí. Koncert se koná za účasti místopředsedkyně senátu Miluše Horské a pod záštitou poslance  Víta Rakušana. Koncert začne v 18:00, vstupenky je možné pořídit v IC Sedlec či na www.rezervace.sedlec.info.

tz, pra

Zavřít menu