Nejen místní obyvatelé, ale i tuzemští a zahraniční turisté dobře znají Hrádek, a to především jako místo, které nabízí možnost navštívit původní středověký důl. Ti z vás, kteří se pohybujete v centru města, v sezóně nezřídka potkáváte skupinky vybavené helmami, svítilnami a plášti podobnými středověkým perkytlím (havířským kabátcům).

.
Co dalšího můžete letos vidět a zažít na Hrádku? Kromě dvou okruhů stálých expozic budou připraveny také čtyři výstavy a další tradiční akce.

Výstavy
„Ryté sklo Jaroslavy Votrubové – Pohledy na svět“, tak zní název první výstavy, která proběhne na Hrádku od 6. dubna do 31. května. Autorka se zaměřuje na výrobu skleněných plastik starou technologií – rytím na přejímané sklo. Tato technologie byla známá již v antice a v Čechách se objevuje za vlády Rudolfa II. Ve své tvorbě Votrubová ztvárňuje pocity, nálady a prožitkové zkušenosti pomocí barev, rytmu a geometrických vztahů. Vznikají tak vizuálně atraktivní prostorové objekty, které osloví nejednoho návštěvníka.
Druhou výstavou pak bude „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“. Ta se uskuteční také jako součást oslav 700. výročí narození Karla IV.
„Výstava osvětlí nenahraditelnou roli královského horního města Kutná Hora pro samotnou podstatu moci a vlády čtyř českých lucemburských panovníků Jana, Karla, Václava a Zikmunda,“ uvádí kurátorka výstavy PhDr. Světlana Hrabánková.
Kromě přehledně zpracovaných informací návštěvníci uvidí také vzácné exponáty jako například: repliku římské císařské koruny (od 3. června do 31. srpna) a Sedlecké monstrance, faksimile Velislavovy bible a právní knihy doby Václava IV. nebo bysty panovníků. Výstava proběhne ve výstavní síni Hrádku od 3. června do 29. listopadu. Pro žáky základních škol bude připraven doprovodný program, kutnohorské ZŠ mají vstup na výstavu zdarma.
„V roce 2016 si připomeneme také výročí 150 let od narození a 100 let od úmrtí významného českého výtvarníka přelomu 19. a 20. století, Stanislava Suchardy,“ říká Bc. Josef Kremla, kurátor další výstavy, nazvané „Stanislav Sucharda – medailér české secese“, která proběhne na Hrádku, a to od 13. července do 30. září.
„Stanislav Sucharda, jehož dílo bylo ukončeno předčasnou smrtí během 1. světové války, je například autorem monumentálního pomníku Josefa Palackého v Praze. Byl také profesorem pražské Umělecko-průmyslové školy, zakladatelem a významným tvůrcem české secesní plakety.,“ doplňuje Kremla.
Závěr výstavní sezóny na Hrádku bude patřit absolventkám intermediálního ateliéru profesora Knížáka, Kateřině Tiché a Martině Štochlové. Ty nabídnou návštěvníkům instalaci objektů současného umění, která bude různorodá co do použití materiálů i přístupů k samotné tvorbě. Vystavené budou stávající díla autorek, ale i objekty vytvořené speciálně pro tuto výstavu. Kromě plastik a obrazů z textilních komponentů se návštěvníci mohou těšit i na předměty související s užitým uměním nebo oděvním designem. Výstavu s názvem „Kateřina Tichá, Martina Štochlová – Mezi médii“, můžete navštívit na Hrádku od 8. října do 30. listopadu.

Tradiční akce
Během roku mají návštěvníci možnost navštívit stálé expozice a aktuální výstavy za zvýhodněné vstupné, a to během 12. Muzejní noci (20. května), Dnů evropského kulturního dědictví (3. – 4. září) nebo Dne Středočeského kraje (28. října). Během hojně navštěvované Muzejní noci bude pro návštěvníky připraven také doprovodný program. Dále proběhne jubilejní XXV. ročník Královského stříbření Kutné Hory, jehož je České muzeum stříbra tradičním spoluorganizátorem, a to o víkendu 25. a 26. června v prostoru u chrámu sv. Barbory a v zahradách a na nádvoří Jezuitské koleje (sídle Galerie Středočeského kraje). O připravovaných novinkách v rámci Královského stříbření budeme informovat průběžně. Kalendář akcí v Českém muzeu stříbra…

Mgr. Edita Dvorská, České muzeum stříbra

.

Zavřít menu