Další semestr Virtuální Univerzity třetího věku, organizovaný Městskou knihovnou Kutná Hora, byl slavnostně zakončen

Slavnostní ukončení vzdělávacího semestru Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) se konalo 14. června v Dačického domě v Kutné Hoře. Pamětní listy z rukou místostarosty Karla Koubského st. převzalo 14 absolventů oboru České dějiny a jejich souvislosti II.

Virtuální Univerzita třetího věku je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. „Cílem je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. Městská knihovna Kutná Hora se v roce 2015 stala konzultačním střediskem VU3V a od té doby zde proběhlo sedm semestrů tohoto vzdělávání,“ uvedla Martina Bičíková z Městské knihovny Kutná Hora s tím, že podmínkou úspěšného ukončení studia je nejen vyslechnutí přednášek, ale i vyplnění dílčího testu ke každé lekci a nakonec i závěrečného testu.

Při slavnosti bylo předáno osvědčení o absolutoriu třem studentkám, které úspěšně absolvovaly již šest semestrů. „Měly mít slavnostní promoci v Praze za účasti rektora. Ze zdravotních důvodů se tam ale nemohly dostavit,“ vysvětlila ředitelka Městské knihovny Kutná Hora Gabriela Jarkulišová.

Zájemci se v rámci Virtuální Univerzity třetího věku vzdělávali v oborech Kouzelná  geometrie, Barokní architektura v Čechách, Genealogie – Hledáme své předky, Umění rané renesance, Život a dílo Michelangela Buonarrotiho, Astronomie a České dějiny a jejich souvislost I. a II. V příštím semestru se bude studovat obor Etika.  –pra-