Díla Stanislava Kostky jsou k vidění v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře

Díla Stanislava Kostky, sklářského výtvarníka a sochaře jsou od 1. do 30. června k vidění v kostele sv. Jana Nepomuckého i vestibulu Spolkového domu. Ve čtvrtek 10. června ve 14 hodin provede zájemce výstavou Soňa Kostková. Výstavu pořádá město Kutná Hora a připravil ji kurátor Jaromír Procházka, texty napsala Soňa Kostková.

Stanislav Kostka, sklářský výtvarník a sochař se narodil v Kutné Hoře 9. března 1939. Po vystudování zdejšího gymnázia (byl mj. spolužákem  Jiřího Plačka) pokračoval ve studiu na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě v letech 1958-1960. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pokračoval ve vyšším studiu v letech 1961-1967 ve speciálním ateliéru sklářského výtvarnictví.

V roce 2017 na výstavě kutnohorských výtvarníků v rámci Ortenovy Kutné Hory měli návštěvníci možnost prohlédnout si i několik kostkových skleněných plastik. Kurátor Jaroslav Rezler tehdy o tvorbě Stanislava Kostky napsal: „Jeho doménou se staly ve volné tvorbě, mimo řadu realizací do architektury, tavené skleněné plastiky. Pohybuje se od volných uvolněných tvarů až po vymezené geometrické tvarosloví plastických průhledů, vycházejících z pevné kresby a linearity grafických návrhů“.

„Stanislav Kostka, dlouholetý člen klubu rodáků, nás opustil 9.4.2020. Výstava jeho obrazů a kreseb je tedy i připomínkou prvního výročí odchodu tohoto skromného a „mimořádně poctivého a spravedlivého člověka“, za jakého jej označil evangelický farář a člen klubu rodáků Jan Dus,“ uvedl v pozvánce na komentovanou prohlídku Vlastislav Navrátil z Klubu rodáků a přátel Kutné Hory s tím, že přístup na výstavu je přes Spolkový dům v Lierově ulici. 

tz, red

 

Zavřít menu