Dny evropského dědictví otevřenou 7. a 8. září památky zdarma, nebo za snížené vstupné. Připraven je doprovodný program
Panorama Kutné Hory. Foto: Monika Pravdová

Ve dnech 7. a 8. září se v Kutné Hoře konají Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD). V těchto dnech se v našem městě i v jeho okolí otevírají veřejnosti zdarma, za dobrovolné vstupné či za snížené vstupné nejzajímavější památky, budovy, objekty a kostely včetně těch, které jsou jinak nepřístupné. Cílem této akce je zpřístupnit, většinou zdarma, co nejvíce zajímavých a výjimečných památkových objektů a tak poznat historii a najít cesty k našim předkům.

Kam se budeme moci podívat?

Kutná Hora je proslavená hlavně gotickými památkami, ale nejen ty budou pro milovníky historie zpřístupněny bez obvyklého vstupného. Z největších a tradičních lákadel jmenujme chrám sv. Barbory či Vlašský dvůr. V letošním roce bude také možné spatřit vnitřní prostor Kamenné kašny. Velmi zajímavým objektem je kostel sv. Bonifáce v části Lochy u Čáslavi. Tato raně gotická stavba pochází z 13. století. Torzo objektu u jihozápadního nároží kostela bývá považováno za pozůstatky předrománského centrálního kostela. Pod kostelem se nachází jeskyně a zbytky okrouhlé stavby.

Židovská synagoga v Čáslavi

V letošním roce je nově zařazena ve dnech EHD prohlídka židovské synagogy v Čáslavi. Je jedinečnou ukázkou synagogální architektury ve stylu tzv. maurské secese. Pochází z let 1896-1899 podle projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassny. Jedná se o dvoupatrovou budovu s mohutným obloukem ve střední části fasády, v jehož středu se nachází rozeta s Davidovou hvězdou, oblouky doplňují také okna a vstupní portál. Na stavbě bylo použito ve své době velmi moderních technických konstrukčních řešení. Byla postavena v roce 1899 a místní židovská náboženská obec ji využívala až do roku 1940. Později zde byl sklad a městská galerie. Od roku 1994 je budova postupně rekonstruována a je jí navracena původní podoba. Jedná se o jedinou synagogální stavbu na Kutnohorsku, která dodnes slouží původnímu účelu.

Procházka městem s průvodcem

Velmi zajímavou celoměstskou akcí je komentovaná prohlídka města. Účastníci vychází s kostýmovaným průvodcem od Vlašského dvora a uličkami města, kolem nejvýznamnějších památek se za hodinu a půl dostanu ke chrámu sv. Barbory. Během dnů EHD je zvýhodněné vstupné 75,- Kč, sraz zájemců je na nádvoří Vlašského dvora ve 12:00 a 16:00 hod.

Garantem Město Kutná Hora

Lokálním garantem EHD je Město Kutná Hora. Vybírá objekty, které budou reprezentovat naše město na této akci, v některých z nich jsou připravené speciální doprovodné programy a výstavy. Návštěvníci je snadno objeví podle vyvěšené modré vlajky, v jejím středu svítí kruh ze žlutých hvězd a v něm bílé obrysy věží. Podrobné informace jsou k dispozici na www.historickasidla.cz a také v Informačním centru v Sankturinovském domě na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Věra Žáčková

EHD_2019 leták

 

 

 

Zavřít menu