Připomínka 100. výročí od narození kutnohorského rodáka, významného českého básníka Jiřího Ortena
Autor: neznámý – Almanach Kmene 1948, wikipedie

Nenapsaná

Vezmi si plášť, ať neprokřehneš zcela,

a zavři oči, abys neviděla, –

v takovém nečase, takovou cestou jdu.

Ó toho bělma, jež jsem zakrvácel,

těch západů, kterým jsem slunce vracel

v krutějším západu!

A ona prostinká a ona nenapsaná,

ona, jež věděla, ta matka mého rána,

ne veršem, pláčem sténá.

Mluvil jsem slovy, ztichám také jimi.

Vzala mi víru, život navrací mi.

Jsou odpuštěna.

Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Ohrenstein, se narodil 30. srpna 1919 v Kollárově ulici čp. 315 v Kutné Hoře. Jeho rodiče Eduard a Berta Ohrensteinovi vlastnili malý obchod se střižním a galanterním zbožím. Jiří navštěvoval základní školu v Kutné Hoře, v letech 1930–1932 studoval na kutnohorské reálce a od roku 1932 do 1936 na kolínské reálce. Na dramatické oddělení Státní konzervatoře hudby nastoupil v roce 1937, absolvoval tři ročníky. Pro svůj židovský původ byl nucen odejít – byl vyloučen. Svou básnickou činnost uváděl pod pseudonymem Jiří Orten, za protektorátu publikoval pod cizími jmény Karel Jílek, Václav Jílek či Jiří Jakub. Zemřel 1. září 1941 na následky zranění po střetu s rychle jedoucím německým sanitním vozem. Bylo mu dvaadvacet let.

Na památku Jiřího Ortena se v Kutné Hoře od roku 1993 koná festival Ortenova Kutná Hora. Pořádá ho Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze. Součástí festivalu je stejnojmenná literární soutěž pro mladé autory do 22 let. Letošní ročník festivalu Ortenova Kutná Hora, který bude i připomínkou významného výročí Jiřího Ortena, se za účasti představitelů města Kutné Hory uskuteční od 6. do 8. září. Bližší program festivalu ZDE.

Básníkovo jméno nese i kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena. Před deseti lety, při příležitosti 90. výročí Ortenova narození, vydala tato škola nejen kalendář s obrázky s ortenovskou tematikou, ale díky iniciativě učitele Viktora Heřmánka vznikly také webové stránky www.jiriorten.cz. Poskytují podrobné informace o Ortenově životě, o jeho původu, rodině i vztahu ke Kutné Hoře.

Ve fotogalerii dobové fotografie ze seriálu Kutnohorských listů z roku 2014 – Obrazová vzpomínka na Jiřího Ortena. Autor: Viktor Heřmánek, GJO

Zdroj: wikipedie, www.jiriorten.cz, youtube

Monika Pravdová

Zavřít menu