Výstavu s názvem Ponořit! Dive! Tauchen! připravil kurátorsky ředitel Galerie Felixe Jeneweina Aleš Rezler. Malby, kresby, grafiky i plastiky autorů mladší a střední generace s námětem ponorky si můžete prohlédnout od 6. listopadu do 31. prosince letošního roku. Vernisáž výstavy je naplánována na 6. listopadu od 17. hodin.

.
Běžnou součástí umělecké praxe je vyhledávání ne zcela všedních témat či obsahů z nejrůznějších oblastí života. Logicky upoutává pozornost svět techniky jako produktu lidské civilizace a důkazu její vyspělosti. Mezi stroje nejrůznějšího účelu patří i námořní plavidla. Velice specifickým druhem jsou podmořské lodě. V českém výtvarném umění byl ponorkami nejvíce fascinován tvarovostí a designem kloubícím se s jeho zvláštním účelem a schopností Kamil Lhoták nebo Zdeněk Burian. Souviselo to samozřejmě s tím, že oba získávali jako ilustrátoři zakázky výtvarného doprovodu pro dějově atraktivní dobrodružnou a válečnou literaturu. Nicméně zaujetí specifickým tématem způsobilo i to, že se mu věnovali i v oblasti volné tvorby. U Lhotáka tím více, že jako člen Skupiny 42 řešil programově vztah člověka a civilizace. Sporadicky, na tuto tématiku navazuje řada současných umělců a výstava Ponořit! je pokusem o analýzu právě této současné situace. Nejzajímavější je, že tato díla vznikají dnes spontánně a nikoliv na základě společenské objednávky, jako tomu bylo v předchozích letech u ilustrátorů dobových časopisů pro mládež (Vpřed, Polnice, Širým světem) případně pro technicko-historická nakladatelství typu Naše vojsko mezi něž patřili Gustav Krum, Jaromír Vraštil, František Junek, Zdeněk Burian. Ke spolupráci na realizaci výstavy Ponořit! byli vyzváni autoři od nejmladší umělecké generace až po generaci střední – Renata Cziroková, Jiří David, Stanislav Diviš, Jan Gemrot, Ondřej Kopal, Igor Korpaczewski, Jiří Mezřický, Jiří Petrbok, Petr Ptáček, Jaroslav Koléšek, Jan Vlček. Zastoupeny budou práce v médiích malby, kresby, grafiky i plastiky.

Aleš Rezler

Ponorky v GFJ 2015

 

.

Zavřít menu