Dušičkový víkend můžete zahájit již v pátek na koncertu punkových písničkářů v Music Clubu Česká 1. V sobotu máte na výběr, vyrazit na nádraží Kutná Hora – město užít si akcí festivalu „Kutná Hora domov můj“ nebo vyrazit do Malína na Slavnosti Malínského křenu. A večer potom třeba na halloweenský mejdan s průvodem. Krásný víkend!

.
30. 10. – 1. 11. FESTIVAL KUTNÁ HORA, DOMOV MŮJ / KUTNÁ HORA XIX. STOLETÍ.
Hlavní téma: Jak přijely vlaky do Kutné Hory. Po úspěšné loňské premiéře se i letos na konci října Kutná Hora částečně a pomyslně vrátí do 19. století. Do programu festivalu bude začleněna výstava exponátů kutnohorské sběratelky Lenky Choutkové „Kutná Hora na všem možném…“. Festival bude slavnostně zahájen v konferenčním sále hotelu U Kata v pátek 30. října v 18 hodin za účasti představitelů města i kraje. Součástí tohoto zahájení bude vernisáž výstavy prací nedávno zemřelého grafika Jiřího Boudy, který se ve své tvorbě věnoval z velké části právě železnici.

Program

30. 10 | 16:00 hod. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY KUTNÁ HORA NA VŠEM MOŽNÉM, výstavní síň ve Spolkovém domě.

30. 10 | 18:00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU, konferenční sál hotelu U Kata

31. 10 | 10:00 – 12:00 hod. OSLAVA NA NÁDRAŽÍ KUTNÁ HORA – MĚSTO (1. část), vyhlídkové jízdy s odborným komentářem historickým motorovým vlakem do Malešova a na hl. nádraží Kutná Hora, vystoupení country kapely „Trampoty“, autogramiáda knihy „100 let místní dráhy Kutná Hora – Zruč nad Sázavou“ M. Navrátila, možnost prohlídky některých běžně nepřístupných částí nádraží, prohlídka rekonstruovaných starých vagónů – s odborným výkladem. Program pro děti: železniční zahrada pana Capouška u hl. nádraží Kutná Hora – ukázky železničních zařízení, jízda zahradní železnicí, čtení „Pohádek o mašinkách“ v prostoru nádraží Kutná Hora – město.

31. 10 |13:00 – 15:00 hod. OSLAVA NA NÁDRAŽÍ KUTNÁ HORA – MĚSTO (2. část)

31. 10 |17:00 hod. XXX. KUTNOHORSKÝ PODVEČER – JAK PŘIJELY VLAKY DO KUTNÉ HORY, pořad ke 110. výročí trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou, konferenční sál hotelu U Kata.

31. 10 |20:00 – 24:00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA TROCHU V DUCHU 19. STOLETÍ, sál „staré“ sokolovny v Sokolské ulici. Pořádá Sokol Kutná Hora. Předtančení – „Česká beseda“ v provedení souboru z Paběnic, malá výstava staročeských krojů ze sbírky Ludmily Zvoníkové, hudební vystoupení – zpívání při flašinetu, cvičební vystoupení v sokolských krojích – Sokol Poděbrady, ukázka lezení na boulderové stěně, po dobu večera hraje k tanci i poslechu skupina Stanislava Jelínka.

1. 11 | 10:00 – 12:00 hod. CYKLUS PŘEDNÁŠEK – 1. část. Do Prahy se chodí pěšky aneb Když u nás železnice nebyla (PhDr. Helena Pospíchalová), Kutnohorský okrašlovací spolek a jeho odkaz (PhDr. Pavel Novák), Téma i motivy vlaku v české literatuře 19. století (Prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc), Počátky stavby  regionální železniční trati  Kutná Hora – Zruč nad Sázavou (Bc. Jan Kamenář), To byl ten slavný den… Zahájení provozu na trati Kutná Hora – Zruč n.S. (PhDr. Jana Vaněčková).

1. 11. | 14:00  – 16:00 hod. CYKLUS PŘEDNÁŠEK  – 2. část. Kamenná láska a Ocelová náruč – Josef Hons, kutnohorský rodák a autor knih o železnicích (Lenka Frankovicová), Přírodní podmínky ovlivňující vybudování trati KH – Zruč n.S. a dnešní stav přírody kolem této železnice (doc. RNDr. Zdeně Lipský, CSc), Kutná Hora německá? (PhDr. Pavel Novák), Brixenské skladby Karla Havlíčka Borovského (Prof. Phdr. Dalibor Tureček, CSc). Všechny přednášky proběhnou v konferenčním sále hotelu U Kata.

1. 11. | 18:00 hod. UCTIVÝ SLUŽEBNÍK, křest knihy Miroslava Štrobla o historii kutnohorských živnostníků, konferenční sál hotelu U Kata.

1. 11. | 19:00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU, konferenční sál hotelu U Kata

.

Kino Modrý Kříž

30. 10. | 19:00 hod. FAKJŮ PANE UČITELI 2, Německo, komedie, 115 min., vstupné 120,- Kč, do 12 let nevhodný, český dabing. Hrají: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jana Pallaske, Katja Riemann, Jonas Holdenrieder. Režie: Bora Dagtekinang

31. 10. | 16.45 hod. RICHARD WAGNER / TANNHÄUSER, přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Německé nastudování s anglickými a českými titulky, vstupné 300,- Kč. Předpokládaná délka přenosu 4 hodiny 48 minut. Účinkují: Johan Botha, Eva-Maria Westbroek, Michelle DeYoung, Peter Mattei. Dirigent: James Levine, režie: Otto Schenk

1. 11. | 16:00 hod. HOTEL TRANSYLVÁNIE 2, USA, animovaný, 90 min., vstupné 100,- Kč, pro děti, český dabing. Hrají: Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi, Mel Brooks, Andy Samberg. Režie: Genndy Tartakovsky

1. 11. | 19:00 hod. FAKJŮ PANE UČITELI 2, Německo, komedie, 115 min., vstupné 120,- Kč, do 12 let nevhodný, český dabing. Hrají: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jana Pallaske, Katja Riemann, Jonas Holdenrieder. Režie: Bora Dagtekin

Koncerty, klubová scéna

Music Club Česká 1

30. 10. | 21:00 hod. ZNOUZECNOST.Trio punkových písničkářů opět v České 1. Vstupné: 120,- Kč

31. 10. | 21:00 hod. LOCO LOCO / STATUS PRAESENTS / EAST CLINTWOOD. Společná podzimní tour. Vstupné: 100,- Kč

.
Blues Café

31. 10. | 20:00 hod. VOJTĚCH URBÁNEK & TOMÁŠ MOUREK. Acoustic Blues, Indies Folk. Vstup 150,- Kč.

.

Různé, Městská knihovna

Městská knihovna Kutná Hora

30. 10. | 17:00 hod. HALLOWEEN V KNIHOVNĚ

31. 10. | 11:00 – 24:00 hod. SLAVNOSTI MALÍNSKÉHO KŘENU. V malínské restauraci U Petříků pořádá Spolek pro zachování tradice pěstování malínského křenu. Den otevřených dveří na křenovce, staročeský farmářský trh, střelnice, staročeský kolotoč, vepřové hody s hudbou. Více informací…

31. 10. | 19:00 hod. HALLOWEENSKÝ MEJDAN S PRŮVODEM. Pořádá Pab Kutná Hora. Sraz a start průvodu v 19:00 hod. u budovy bývalé zvláštní školy Na Náměti. Více informací…

.

Výstavy

7. 6. – 31. 10. DĚJINY ŽIDŮ V KUTNÉ HOŘE, Československá církev husitská, Smíškova ulice 619 (bývalá synagoga). Výstava věnovaná dějinám Židů v Kutné Hoře a na Kutnohorsku vás seznámí s více než 700 let dlouhou historii židovské komunity v tomto městě. Na 12 dvojjazyčných panelech (v češtině a v angličtině) se dozvíte mnoho zajímavého o roli Židů v činnosti stříbrných dolů, místní mincovny či v rámci podnikatelské činnosti. Seznámíte se s osudy osobností, které z této komunity pocházely – spoluautora světoznámé terezínské dětské opery Brundibár, nejslavnějšího pivovarníka v Jižní Americe, překladatele Žalmů, autora jedné z nejlepších soch druhé poloviny 20. století, prvního výrobce radiopřijímačů v Československu. Pochopíte, proč je tolik židovských památek v okolí Kutné Hory (v Čáslavi, Zbraslavicích, Malešově anebo v Kolíně). Každý panel je doplněn jedinečnými historickými fotografiemi. Prohlídky s průvodcem v češtině a angličtině. Možnost prohlídky na objednávku. Otevřeno každou středu, pátek a sobotu od 10:00 do 16:00 hod. Kontakt: e-mail.:synagogaKH@email.cz; tel.: + 420 603 184 037.

5. 9. – 25. 10. XV. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA. Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr. Martin Herold, Richard Nestler, Milan Perič, Ondřej Roubík, Luboš Vetengl.www.gfj.kh.cz

5. 9. – 31. 12. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „KUTNÁ HORA – 20 LET NA SEZNAMU UNESCO“, Sankturinovský dům. Výstava k 20. výročí zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Unesco. Součástí výstavy je i interaktivní výstava pro děti – Hory Kutné známé i neznámé. www.kutnahora.cz

25. 9. – 16. 10. Jiří Slíva – grafik, malíř a ilustrátor, Spolkový dům.

20. 10. – 20. 11. MOTIV KUTNÁ HORA NA VŠEM MOŽNÉM I NEMOŽNÉM, Spolkový dům. Na čem všem se můžete s motivem Kutné Hory setkat. Výstava je zařazena do doprovodného programu oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a probíhá za podpory Města Kutná Hora a za spolupráce Českého muzea stříbra, p. o. a Domu dětí a mládeže Dominik Kutná Hora.

.
České muzeum stříbra

3. 7. – 29. 11. 20 let výzkumu památky unesco, Hrádek. Výstava ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech a Archeologickým ústavem AV ČR – archeologické výzkumy v Kutné Hoře za posledních 20 let. Výstavu budou provázet doprovodné programy.

2. 10. – 29. 11. ZACHRÁNĚNÉ POKLADY, Hrádek. Reprezentativní výstava dokumentující péči ČMS o hmotné památky Kutné Hory – prezentace restaurování některých nejvzácnějších exponátů ze sbírky muzea v posledních dvaceti letech. Výstavu budou provázet doprovodné programy.

1. 4. – 29. 11. ČAJ A KÁVA RADOST DÁVÁ, Kamenný dům. Výstava ze sbírek ČMS a ve spolupráci s Dobrou čajovnou Kutná Hora, Muzeem kávy v Praze a Kávovinami a.s. Pardubice.

8. 7. – 24. 10. Proměny Kutné Hory ve fotografiích, Tylův dům. Výstava unikátních fotografií památkových objektů a zákoutí Kutné Hory převážně z konce 19. a počátku 20. století v porovnání s jejich současným stavem. Všechna vyobrazení pocházejí z bohatého fondu muzea. Výstavě předchází roční projekt fotografování v terénu, který zohledňuje především roční období shodující se s původními náhledy.

..
GASK – Galerie Středočeského kraje

24. 5. 2014 – 30. 5. 2017 STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM, stálá expozice GASK, Galerie I. a II. To nejlepší ze sbírkového fondu GASK. Vedoucí kurátor Richard Drury představuje nový pohled na tvorbu stálé expozice. Expozice obývá původní prostor v 1. patře, zároveň je rozšířena i do levého křídla výstavních prostor ve 2. patře. Nové pojetí se výrazně liší od tradičních postupů při tvorbě stálé expozice, které mapují postupné historické budování sbírky. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice založena na jednotlivých okruzích, odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, touha, radost). Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá nová expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života.

29. 11. 2014 – 30. 5. 2017 IHS – JEZUITSKÁ EXPOZICE

27. 9. – 29. 11. ONDŘEJ MICHÁLEK – CESTA Z BODU A DO BODU A, Galerie III.

27. 9. 2015 – 10. 1. 2016 RACIONALITA POESIE – POCTA J. SEKEROVI II, cyklus Práce na papíře ze sbírek GASK, Blackbox.

11. 10. 2015 – 28. 2. 2016 MICHAELA MAUPICOVÁ, Projectroom.

11. 10. 2015 – 28. 2. 2016 DENISA NOVÁ – A/W 2015, Whitebox

11. 10. 2015 – 28. 2. 2016 PAVEL VAŠÍČEK A PETR VAŠÍČEK – INTENZITY, Café Fatal

11. 10. 2015 – 28. 2. 2016 JIŘÍ BARTOŠ A ROBERT VLASÁK – SLUCHOVÁ POLE, Experimentální prostor

 

.

Zavřít menu