Málokteré město u nás se může pochlubit tak bohatou tradicí českého sborového zpěvu jako Kutná Hora. Už v roce 1846 byl založen první Zpěvácký spolek, který později přijal název Tyl. Na tom, že se již téměř let daří tuto tradici nejen udržovat, ale i dále rozvíjet, má nemalý podíl Učitelský smíšený pěvecký sbor (USPS) – název z  r. 1946. ……………………………………………

V roce 150. výročí založení Zpěváckého spolku se k jeho odkazu sbor plně přihlásil rozšířením názvu na USPS Tyl. V té době zde již jako sbormistr působí Zdeněk Licek, absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové.  Pod jeho vedením a za značného přispění činorodého předsedy Jiřího Kopeckého ušel sbor za dvacet let dlouhý kus umělecké cesty a zapsal se do povědomí kutnohorské veřejnosti především koncerty vánočními a dušičkovými. Název USPS však už není zcela přesný – ve sboru působí 46 zpěváků všech profesí, kteří si rádi zazpívají skladby různých období i žánrů.

K největším úspěchům patří nastudování a opakované provedení Dvořákovy Stabat Mater (2003, 2004, 2007), zapojení do Mezinárodního hudebního festivalu Pontes – spoluúčast na koncertu České mše vánoční J. J. Ryby v pražském Rudolfinu (2007 a 2008) a v Národním divadle (2008). Společně s kolínskými sbory a za doprovodu Symfonického orchestru vystoupil USPS Tyl v Kolíně a  Kutné Hoře s Mozartovým Requiem (2009), v r. 2011 a 2012 se zapojil do zahajovacího koncertu kutnohorského Operního týdne. V r. 2011 se uskutečnilo první společné vystoupení s Městskou hudbou Františka Kmocha v rámci festivalu Kmochův Kolín  a i další akce obou hudebních těles – koncert v chrámu sv. Barbory v dubnu 2013 –  se setkala s velkým ohlasem.  Nedílnou součástí činnosti USPS Tyl je rovněž spolupráce se sbory domácími i zahraničními – v uvedeném období jsme navštívili Švýcarsko, Spolkovou republiku Německo, Francii a opakovaně Slovinsko.

Proč bychom se netěšili
Od letošního roku se sbor schází ke svým pravidelným zkouškám ve Spolkovém domě. Právě v jeho prostorách, na nádvoří i v přilehlém chrámu sv. Jana Nepomuckého bychom si spolu s Vámi chtěli 17. října zavzpomínat na uplynulých 20 let a představit Vám naše nové profilové CD s názvem Proč bychom se netěšili. Setkání bude zahájeno v průjezdu do dvorany z Lierovy ulice v 18.15 hod. výstavou zachycující důležité okamžiky sboru za posledních 20 let jeho činnosti, pravděpodobný začátek koncertu v chrámu sv. Jana Nepomuckého je v 19.00 hod. A proč jsme naše nové CD nazvali podle známého Smetanova sboru? Prostě proto, že nás těší, že se můžeme spolu sejít a zazpívat si. Budeme rádi, když si přijdete zazpívat i vy – ať už jen 17. 10. , nebo jako noví členové sboru.

(USPS Tyl)

.

Zavřít menu