Krása klasické hudby v nádherném koncertním sále, neformální atmosféra letních koncertů – to je spojení, které určitě mnozí z nás máme asociované s časem dovolených a kouzelných letních výletů stejně neodmyslitelně, jako prohlídku památek, koupání či zážitky gurmánské.

.
Právě prvně zmiňovaný zážitek nabídnou v neděli 17. srpna dva kutnohorské koncerty mezinárodního festivalu “Praha, klasika…”. První z nich se uskuteční od 11. hodin v prostorách katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, kde se představí spojené sbory Sylphied a Mozart Chamber Chorus z Japonska se sólisty Noriko Kimura a Mikiko Akita, za doprovodu klavíristky Yukari Ueda, pod taktovkou sbormistra Tsutomu Masuko. Na koncertě zazní japonské a české písně a skladba Gabriela Fauré – Cantique de Jean Racine. Druhý koncert začne v 19. hodin v chrámu svaté Barbory. Kutnohorský chrám se rozezní Mozartovou Velkou mší c moll, KV 427. Koncert doplní líbezná skladba Gabriela Fauré – Cantique de Jean Racine. Japonští hosté při této příležitosti spojí síly s kutnohorským sborem USPS Tyl a jeho sbormistrem Zdeňkem Lickem, který souhlasil připravit sbor na společné vystoupení a uvolil se ujmout se i tenorového partu v Mozartově mši. Sopránových partů se opět chopí Noriko Kimura a Mikiko Akita, bas bude patřit Pavlu Klečkovi. Ke kutnohorskému sboru a japonským hostům se při této příležitosti připojí také  Pražští pěvci a Zpěvácký spolek Hlahol Praha, vše pod dirigentským vedením Tsutomu Masuka.

Praha, klasika…
Mezinárodní hudební festival “Praha, klasika…” uceleným způsobem v přehledné formě nově uspořádává a nabízí široké veřejnosti výběr toho nejlepšího v oblasti tzv. „klasické“ hudby, co každé léto na mnoha koncertech v Praze a okolí dlouhodobě zaznívá. Festival navazuje na letitou úspěšnou činnost projektů jako například Ameropa, Hornclass, Filarmonietta Praga, Lesní roh – Praha, či koncertní vystoupení a cykly Camerata filarmonica Bohemia. Přirozeným a osvěžujícím způsobem utváří atraktivní, pestrou a přitom velmi vkusnou, vyváženou a ucelenou třítýdenní koncertní přehlídku různých koncertních žánrů a forem.
Počínaje sólovými recitály známých umělců i nově vycházejících koncertních hvězd, přes velmi poutavé, ojedinělé a v běžné koncertní praxi svou pestrostí takřka nerealizovatelné projekty komorní hudby, až ke koncertům symfonickým, ať již domácí či zahraniční provenience. Krom toho nechybějí ani typicky „letní“ programy typu „open-air“ a „zámecká hudba“, které bývají mimořádně atraktivní zejména pro nejširší turistické publikum.
Na programech se svou účastí podílí řada českých, ale také mnoho zahraničních umělců ze zemí Evropy, Ameriky i Asie, kteří české koncertní prostředí dlouhodobě milují a při svých zdejších pobytech zpravidla spojují svá koncertní vystoupení s výukou a předáváním zkušeností mladším a nastupujícím uměleckým generacím na paralelně probíhajících interpretačních kurzech a letních hudebních akademiích.
Pro slavnostní závěrečný koncert si pořadatelé vybrali záměrně Kutnou Horu. Chtějí hostům umožnit poznat i jiné části Čech, než pouze hlavní město a podpořit jejich zájem o architekturu světově známých a uznávaných památek.

(tz)

.

Zavřít menu