Myšlenka vzdání pocty kutnohorskému rodákovi, básníku Jiřímu Ortenovi, se zrodila po roce 1989. Nadšenci v čele s předsedou obnoveného Klubu rodáků a přátel Kutné Hory Emanuelem Růžičkou a divadelníkem Ladislavem Znojemským spojili síly s dramaturgem a režisérem Otou Ornestem, bratrem Jiřího Ortena a v roce 1994 zahájili první ročník festivalu Ortenova Kutná Hora.

.
Ve dnech 5. – 7. září 2014 se uskuteční již XXI. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora. Festival se koná tradičně vždy v první polovině září a sleduje tři základní cíle. Kromě připomenutí osobnosti a díla Jiřího Ortena a dalších umělců, spjatých s Kutnou Horou, obohacuje každoročně život města jedinečnými kulturními zážitky slovesnými, hudebními a výtvarnými. V neposlední řadě je příležitostí k setkání širokého okruhu rodáků a přátel Kutné Hory a příležitostí vzdát poctu významným kutnohorským osobnostem.

Jaká bude letošní Ortenova Kutná Hora?
Od samého počátku je festival spojen se stejnojmennou soutěží mladých básníků do 22 let. Osobnost a dílo Jiřího Ortena si tak mladá generace připomíná způsobem, jež je inspirativní a jež vytváří prostor pro vlastní tvůrčí aktivitu mladých lidí jako autorů, interpretů, organizátorů či aktivních účastníků soutěže a festivalu. Festival je tradičně zahajován v páteční podvečer pořadem z poezie a korespondence Jiřího Ortena a ze vzpomínek jeho současníků. Letošní pořad z cyklu Jiří Orten a jeho současníci je věnován Františku Halasovi. Autorka scénáře Marie Valtrová pořad nazvala Pan František a stejně jako v předchozích letech se jeho realizace ujala režisérka Hana Kofránková. Ta bude také v pořadu sama účinkovat, a to spolu s Pavlem Soukupem a Vojtěchem Hájkem. Hudbu složil a na klavír bude hrát Jan Valter. Pořad začne v pátek 5. září 2014 bezprostředně po slavnostním zahájení festivalu, které je plánováno na 17.30 hod. v prostorách Základní umělecké školy ve Vladislavově ulici. Po skončení pořadu bude následovat vyhlášení vítězů literární soutěže Ortenova Kutná Hora a pořad z poezie laureátů soutěže.
Sobotu 6. září, druhý den festivalu, zahajuje tradičně vernisáž výstavy v Sankturinovském domě na Palackého náměstí, v tomto roce jsou to plastiky a grafika kutnohorské výtvarnice Hany Richterové. V sobotu dopoledne proběhne souběžně v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena literární seminář účastníků soutěže mladých básníků a dalších adeptů poezie se členy odborné poroty. Sobotní odpolední pořad proběhne letos v prostorách GASK – Galerie středočeského kraje, s  níž klub spolupracuje při festivalu Ortenova Kutná Hora od samého vzniku galerie. V pořadu nazvaném Hana Kofránková a Jaroslav Krček 140 vystoupí kromě obou jubilantů řada jejich kolegů a přátel. Pořad připravil a uvádí Alfred Strejček. Hlavní kulturní pořad festivalu – koncert souboru Barocco sepmre giovane, při němž zazní Vivaldiho Čtvero ročních období, bude v kostele sv. Jana Nepomuckého. Po skončení pořadu následuje slavnostní setkání rodáků a přátel Kutné Hory v Praeghausu Vlašského dvora.
Po oba večery – v  pátek i v sobotu – budou souběžně probíhat klubové pořady pro účastníky literární soutěže a pro příznivce mladé poezie v Blues Café v Jakubské ulici. V pátek vystoupí v autorském čtení Kateřina Rudčenková, nositelka ceny Magnesia Litera 2014 za poezii, Ondřej Hanus, nositel ceny Jiřího Ortena 2014 a Tomáš Tománek. Hrát bude Andrew Sychra. V sobotu vystoupí v autorském čtení Jonáš Zbořil, nominant na cenu Magnesia Litera 2014 v kategorii objev roku a Jindřich Jinoch, laureát minulých ročníků Ortenovy Kutné Hory. Kromě toho bude při tomto večeru prosto pro autorské četní účastníků festivalu. O hudební složku se postará soubor Post-hudba. Oba večery připravil jako v minulých letech Jan Těsnohlídek, laureát několika předchozích ročníků soutěže Ortenova Kutná Hora a také držitel Ceny Jiřího Ortena.
Závěrečným pořadem festivalu je vždy Pocta příteli, věnovaná některému významnému kutnohorskému rodákovi nebo osobnosti spjaté s městem. Letošní pořad v neděli 7. září dopoledne, je obdobně jako loňská pocta nazván Pocta přátelům, a je věnován všem kutnohorským rodákům a přátelům ze zahraničí. Pořad, který připravili a uvádějí Marie Valtrová, Alfred Strejček a Jiří Plaček, proběhne stejně jako v minulých letech v prostorách bývalé Jezuitské koleje – GASK.  Organizátoři festivalu OKH pracují bez nároku na odměnu, Klub rodáků nemá žádné placené funkcionáře. Náklady spojené s pořádáním festivalu financuje klub z  prostředků poskytnutých Městským úřadem v Kutné Hoře a hlavně z darů místních občanů a firem.

Vlastislav Navrátil, místopředseda výboru Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze

.

Program ke stažení

Připomeňte si osobnost Jiřího Ortena v obrazovém seriálu Kutnohorských listů

 

.

Zavřít menu