Na mimořádném zasedání v polovině ledna se rozhodli kutnohorští radní doporučit zastupitelům schválení nové koncepce Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory a strategii jejího fungování, a to zejména přemístění galerie ze stávajících prostor ve Vlašském dvoře do Sankturinovského domu, ke kterému by mělo dojít v roce 2017.

.
Radní tak souhlasili s novou koncepcí galerie, kterou připravil její současný ředitel Aleš Rezler. K přesunu galerie by mělo dojít v souvislosti s připravovaným projektem revitalizace Vlašského dvora. Pro Galerii Felixe Jeneweina by přesun do prostor Sankturinovského domu na Palackého náměstí znamenal v první řadě výrazné navýšení výstavní plochy, ze stávajících dvou set pěti metrů čtverečných na tři sta devadesát metrů čtverečních.
Nebyla by to ovšem zdaleka jediná ze změn, které by, v konečném důsledku, měli přispět také k zatraktivnění galerie, vyšší návštěvnosti a úspoře nákladů zatěžujících rozpočet města.
Po základních úpravách by mohly v prostorách dosud nevyužívané půdy Sankturinovského domu vzniknout tvůrčí prostory například pro workshopy tradičního Sympozia Jenewein – Kutná Hora, jednoho z nejdůležitějších projektů galerie a od roku 2000 stálého zdroje nových sbírkových předmětů GFJ z oblasti současného umění. Součástí nové koncepce je i využití přilehlého domu ve dvoře Sankturinovského domu, který nabízí v přízemí prostory k využití pro kulturní kavárnu. Přízemní místnost domu nabízí velice atraktivní a neobvyklý interiér, který by mezi podobnými kutnohorskými zařízeními neměl obdoby. V letní sezóně potom dvůr domu nabízí umístění zahradní pergoly a rozšíření o venkovní stoly a posezení. To vše v naprostém centru města a v těsné vazbě na klidovou zónu parku U tří pávů.
„Tíha těchto aktivit by zcela úmyslně neměla ležet na galerii, ale právě na vznikajícím občanském sdružení, které by si mělo na provoz celého domu vydělat a zároveň bude zodpovědné za tvář všeho dění, které by mělo mít blíž ke kulturně aktivní části veřejnosti zejména mladší generace. Parcela která patří k Sankturinovskému domu může logicky propojovat projekt kulturní kavárny s klidovou zónou Parku U tří pávů a nabízí se zde možnost instalací uměleckých objektů nebo environmentálních prezentací, zároveň je to bezpochyby prostor pro matky s dětmi,“ vysvětlil záměr Aleš Rezler.
Dalšími kroky směřujícími k zvýšení návštěvnosti jsou, mimo jiné, i již realizované zavedení volného vstupného v určité dny, zavedení společného vstupného s Průvodcovskou službou ve Vlašském dvoře či užší spolupráce Galerie Felixe Jeneweina se školami.

(red)

.

Zavřít menu