Galerie Felixe Jeneweina rozšířila své sbírky, část z nich bude moci veřejnost zhlédnout do 21. června v Sankturinovském domě

K základním činnostem každé galerijní instituce patří práce s vlastními sbírkovými fondy a jejich expoziční využívání a další zpracovávání. V letech 1996-2019 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory rozrostl o víc jak dvě stě nových položek. Část z nich je nyní předkládána veřejnosti jako vzorek, jehož cílem je osvědčit v jakém duchu byla sbírkotvorná koncepce galerie v průběhu téměř 25 let naplňována. Galerie Felixe Jeneweina se veřejnosti opět otevře od 11. května.

„V předchozích letech byly tyto prezentace nových sbírkových fondů rozčleněny do tří základních celků, které zároveň odpovídaly třem hlavním liniím sbírkotvorné koncepce Galerie Felixe Jeneweina – 1. dary a nákupy z let 1996-2019, 2. část sbírkového fondu autorů regionu, 3. nové sbírkové fondy získané díky darům umělců účastníků jeneweinovského sympozia,“ uvedl Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory. Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu světového dědictví UNESCO, je připomínkou 25 let výročí obnovené činnosti GFJ a současně je výstavou jubilejní vzhledem k 20 letému trvání nejvýznamnější aktivity GFJ – sympozia současného výtvarného umění Jenenewein – Kutná Hora. Poslední výstavou toho druhu byla prezentace nových sbírkových fondů galerie v r.2017.

tz, red

Zavřít menu