Jednatřicátý Kutnohorský podvečer, zaměřený na kulatá výročí tří výtvarnických osobností, které jsou spojeny s Kutnou Horou, se uskuteční 17. prosince od šesti hodin večer hodin v konferenčním sále hotelu U Kata. Řeč bude o Vilmě Vrbové-Kotrbové, Zdeňku Pešánkovi a Petru Brandlovi.

.
Dvě z výše zmíněných osobností byly téměř současníky, byť jejich zameření i životní osudy byly rozdílné. Třetí osobnost, patrně nejvýznamnější, však patří jiné epoše.
Malířka Vilma Vrbová, provdaní Kotrbová, se narodila před 110 lety v Kutné Hoře (14. října 1905). Studovala na umělecko-průmyslové škole a poté na AVU u profesora Vratislava Nechleby. Specializovala se na portréty, zejména na portréty dětí. V roce 1979 ji byl udělen titul národní umělkyně. Byla provdána za řezbáře Františka Kotrbu. Zemřela v roce 1993 v Praze.
Zdeněk Pešánek se narodil 12. srpna 1896 v Kutné Hoře.  Nejdříve studoval sochařsko – kamenickou školu v Hořicích, později na AVU obor sochařství u Jana Štursy. Zdeněk Pešánek byl sochařem, malířem a architektem, průkopníkem v oblasti multimediálního kinetického umění. Od roku 1924 byl členem Devětsilu. Zemřel před 50 lety, 21. listopadu 1965 v Praze.
Petr Brandl se narodil 24. října roku 1668 v Praze. Je jedním z našich nejvýznamnějších představitelů vrcholného baroka. Věnovat se celému jeho bohatému životu a dílu je samozřejmě nad možnostmi našeho pořadu, a tak se soustředíme na připomenutí poslední etapy jeho života, kterou prožil v Kutné Hoře. Do tohoto města jej přivedla snaha vyřešit svoji neutěšenou finanční situaci. V Kutné Hoře tento významný malíř zemřel, a to před 280 lety, 24. září roku 1735. Je pohřben v kostele Panny Marie Na Náměti.
Každá z těchto osobností by si jistě zasloužila nejméně jeden samostatný pořad. Ale v Kutnohorský podvečer nemá ambice na vědecká zhodnocení jejich děl, spíše chce připomenout. Součástí pořadu bude obvyklá projekce dokumentárních filmů a také hudební vystoupení. Všichni jste srdečně zváni.

Vladimír Císař

.

Zavřít menu