Již v pátek můžete vyrazit do Music Clubu Česká 1 na koncert originálního seskupení „Poletíme?“. V sobotu se milovníci tance mohou vydat na absolventský ples kutnohorského SOU a SOŠ řemesel a na nedělní odpoledne je pro děti připraven dětský karneval v Lorci. Krásný víkend!

.

Kino Modrý kříž

13. 2. | 19:00 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. USA, erotické drama, 124 min., vstupné 130,- Kč, do 15 let nevhodný, s titulky. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle, Rita Ora, Aaron Taylor-Johnson. Režie: Sam Taylor-Johnson 

14. 2. | 18:15 hod. P.I.ČAJKOVSKIJ – JOLANTA / B.BARTÓK – MODROVOUSŮV HRAD. Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Ruské a maďarské nastudování (dvojprogram) s anglickými a českými titulky, vstupné 300,- Kč, předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 39 minut. Účinkují: Anna Netrebko (Jolanta), Piotr Beczala (hrabě Tristan Vaudémont), Alexej Markov (Robert), Elchin Azizov (Ibn-Hakia), Alexej Tanovitski (král René); Nadja Michael (Judita), Mikhail Petrenko (Modrovous). Dirigent: Valery Gergiev. Režie: Mariusz Treliński

15. | 19:00 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. USA, erotické drama, 124 min., vstupné 130,- Kč, do 15 let nevhodný, s titulky.

Koncerty, klubová scéna, plesy

Music Club Česká 1

13. 2. | 20:00 hod. POLETÍME? Skupina dobře vypadajících mužů hrající originál banjo punk future jazz kántry v turbošansonovském duchu… Vstupné: 150,- Kč

14. 2. | 20:00 hod. POSITIVE MIND. Power-alternative / justice core z Plzně – post – HC and metal sound. Vstupné: 80,- Kč

.
KD Lorec

13. 2. | 19:00 hod. MATURITNÍ PLES VOŠ A SPŠ KUTNÁ HORA

14. 2. | 19:00 hod. ABSOLVENTSKÝ PLES SOU A SOŠ ŘEMESEL KUTNÁ HORA

15. 2. | 14:00 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Vstupné: dospělí 50,- Kč; děti zdarma

 .

Různé

14.2. | od 9:00 hod. KUTNOHORSKÁ VLNKA. Plavecký bazén. Třetí ročník plaveckých závodů pro handicapované sportovce. Více…

.

Výstavy

24. 9. 2014 – 26. 2. 2015 JOSEF SLAVÍČEK – V HLAVNÍ ROLI ŽENA. Minigalerie v zimní zahradě Hotelu U Kata. Výstava autorských fotografií

9. 1. – 22. 2. JIŘÍ PETRBOK – PO PITVĚ. Galerie Felixe Jeneweina. Obrazy – domalované předlohy

9. 1. – 27. 2. VOJTĚCH VLK – NA BŘEZÍCH ŘEKY GANGY. Městské Tylovo divadlo – Divadelní Minigalerie „Setkávání u Tyla“. Výstava fotografií. 

2. – 22. 2. KUTNÁ HORA V PROMĚNÁCH ČASU. Spolkový dům. Výstava fotografií. Skupina amatérských fotografů se začátkem roku pustila do projektu FotoČasu, který si klade za cíl zachytit místa v Kutné Hoře v proměnách času. Fotografie, ze kterých projekt vychází, jsou i více než 100 let staré a návštěvníci výstavy tak mohou pozorovat změny na místech proběhlé za tuto dobu. Vernisáž: 2. 2. v 18:00 hod.

.
GASK – Galerie Středočeského kraje

24. 5. 2014 – 30. 5. 2017 STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM. Stálá expozice GASK. To nejlepší ze sbírkového fondu GASK. Vedoucí kurátor Richard Drury představuje nový pohled na tvorbu stálé expozice. Expozice obývá původní prostor v 1. patře, zároveň je rozšířena i do levého křídla výstavních prostor ve 2. patře. Nové pojetí se výrazně liší od tradičních postupů při tvorbě stálé expozice, které mapují postupné historické budování sbírky. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice založena na jednotlivých okruzích, odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, touha, radost). Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá nová expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života.

29. 11. 2014 – 30. 5. 2017 IHS – JEZUITSKÁ EXPOZICE. Stálá expozice o jezuitech. Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a proto těžko přístupným. Povrchních soudů o tomto řádu je mnoho. Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro Ignácovy a posléze jezuitské duchovní cesty – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti.

14. 9. 2014 – 22. 2. 2015 JAN STEKLÍK – CYKLUS „PRÁCE NA PAPÍŘE ZE SBÍREK GASK“. Blackbox. Tvorbu jednoho ze zakladatelů Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu Jana Steklíka (nar. 1938) charakterizuje experiment s papírem. Ve sbírkách GASKu se nacházejí jak jeho pozoruhodné rané práce z konce padesátých let, tak práce z let šedesátých a začátku sedmdesátých, kdy pod vlivem estetiky informelu tvořil koláže a dekoláže specifickou technikou vypalovaného papíru. V jeho tvorbě byl však důležitým momentem proces, který v těchto případech zachycovaly vrstvy papíru. Později jistou akci s papírem prováděl v „Odstřihovánkách“. Konceptuální charakter jeho tvorby je patrný téměř od počátku. Steklík se tak zařadil mezi významné představitele konceptuálních tendencí.

12. 10. 2014 – 22. 2. 2015 VOJTĚCH KOVÁŘÍK – PRÁCE Z POSLEDNÍCH LET. Galerie III. Výstava Vojtěcha Kováříka představí v rámci dramaturgického plánu GASK – Přesahy grafiky sérii velkoformátových linorytů vzniklých, jak už její název předjímá, za posledních několik let. Autor pracuje velmi neobvyklou grafickou technologií. Objekty svého zájmu, mezi něž patří pohledy do vyprázdněných, opuštěných interiérů skladu, garáže, ateliéru či sakrálních míst spolu s motivy zátiší na téma „memento mori“, rozbíjí na obrazové částečky autotypických bodů, které se běžně používají při přenášení analogového záznamu v průmyslové reprodukci. Takto vzniklé ručně odrývané rastry přenáší na papír. Pozorovateli se před očima současně skládá a rozkládá transformovaná, nová vizuální realita.

29. 11. 2014 – 1. 3. 2015 PASTELY V.S. Prostor před knihovnou – Severní křídlo. Václav Sokol (nar. 1938) je kreslíř a grafik. Vystudoval střední výtvarnou školu (1953–1958), dále studovat nesměl. Pracoval v Památníku národního písemnictví a poté jako vedoucí propagace, grafik a nakonec vrátný ve Stavbách silnic a železnic. Od roku 2011 žije ve středočeských Úvalech. Svými kresbami doprovodil mj. texty v knihách Poselství Ježíšovo (1969) a Hryhorije Skovorody Rozmluva o moudrosti (1983). S bratrem Janem, filosofem a překladatelem, vydali knihu Čtení z Bible (1996 a 2014), jež spojuje ukázky z klíčových míst biblického textu v ekumenickém překladu, srozumitelný výklad podstatných pojmů biblické řeči od Jana Sokola a původní komentář textů a motivů pastelovými kresbami od Václava Sokola. Charakter těchto pastelů je velice osobní. Barevnost i množství postav jsou omezené jen na to základní, a právě proto je každá kresba do nejmenších detailů vycizelovaná. Celek výpovědi z kresby vychází napohled jako podivuhodně jemné světlo. Čtenáři se tu nenabízí, jak si má ten který výjev představit. Kresby ukazují na sílu a tajemství, jež z textu dokáže vyčíst jen ten, kdo se jím nechal oslovit. Za textem nestojí žádná další interpretace a z ní vzešlá ilustrace, ale malířovo zasvěcené porozumění tajemství a tajemství znovu ukryté do kresby.

8. 2. – 17. 5. MARTIN KRAJC, Projectroom

8. 2. – 17. 5. DESIGN FABRIKA, Whitebox

8. 2. – 17. 5. MARTIN KURIŠ, Café Fatal

8. 2. – 17. 5. LUMÍR HLADÍK, Experimentální prostor – přízemí

8. 2. – 17. 5. ŠTĚPÁN ČERNOHORSKÝ – DIGITISED PAINTING

 

Zavřít menu