Asociace průvodců České republiky hostila na konci ledna letošního roku významný mezinárodní kongres Světové federace asociací turistických průvodců (WFTGA). V termínu 26. – 30. ledna 2015 se této výjimečné akce v Praze zúčastnilo na 300 delegátů a hostů z 60 zemí světa.

.
Asociace průvodců České republiky oslovila Průvodcovskou službu Kutná Hora, coby přidruženého člena asociace, se žádostí o spolupráci ve věci zajištění doprovodného programu kongresu.
Díky velmi dobré spolupráci s kutnohorskými farnostmi a s destinačním managementem zajistila Průvodcovská služba pestrý celodenní program pro 79 účastníků kongresu. Účastníkům programu se věnovaly tři průvodkyně, jejichž profesionalitu a přístup klienti velmi ocenili. Pro všechny účastníky byly připraveny i press kity s materiály o Kutné Hoře a přehled akcí, související s 20. výročím zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pražský kongres WFTGA byl zaměřen na interpretaci kulturního a přírodního dědictví, spolupráci s destinacemi a památkovými objekty, na průvodcovské služby v muzeích, galeriích a církevních památkách, na služby pro zdravotně postižené návštěvníky a řadu dalších témat. Akce se uskutečnila pod záštitou Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, pod záštitou hlavního města Prahy, Jihomoravského kraje a města Brna. Generálním sponzorem kongresu byla Pražská informační služba (Prague City Tourism). Hlavním partnerem se stala Vysoká škola obchodní v Praze. V průběhu kongresu byla v přísálí jednacího sálu hotelu Ambassador v Praze vystavena prezentační stěna s upoutávkou na Kutnou Horu a Průvodcovskou službu. Zároveň byly účastníkům k dispozici průřezové materiály o Kutné Hoře a jejím okolí.

(tz)

.

Zavřít menu