Knihovna Kutná Hora hostí díla členů Kutnohorského fotoklubu, vernisáž výstavy se 16. března setkala s velkým zájmem veřejnosti

Již 7. výstava fotografií členů Kutnohorského fotoklubu byla v kutnohorské knihovně zahájena 16. března za účasti autorů, představitelů města, které je partnerem výstavy a veřejnosti. V přízemí nové knihovny Na Náměti si mohou zájemci prohlédnout práce členů Kutnohorského fotoklubu až do 31. března a to v pondělí od 12 do 18 hodin, v úterý až pátek 8 až 18 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vystavují: Vladimír Vrbický, Karel Štefka, Tomáš Štefka, Josef Slavíček, Jiří Pössl, Jiří Freund, Jaromír Procházka, Pavel Petříček,  Luboš Jelínek, Nila Lettavová, Vladimír Koukal a Jaroslav Bruner. 

Michal Trnka, který vernisáží slovem provázel, přivítal starostu města Lukáše Seiferta, místostarostu Josefa Viktoru, dále předsedu Kutnohorského fotoklubu Pavla Petříčka, kurátora výstavy Jaromíra Procházku, zástupkyni ředitelky knihovny Jitku Duškovou, autory fotografií a další hosty.  Připomenul rovněž bohatou historii Kutnohorského fotoklubu, která sahá až do období první republiky. Fotoklub byl založen kolem roku 1920 a s přestávkou fungoval i po II. světové  válce. „V té době byli jeho členy především movitější obyvatelé Kutné Hory. Bylo to z toho důvodu, že tehdy si ne každý mohl dovolit zakoupit potřebné vybavení, tedy hlavně klasický fotoaparát,“ podotkl Michal Trnka a doplnil, že po roce 1940 byl Kutnohorský fotoklub zrušen a fotografové dál pokračovali ve své činnosti ve fotokroužcích, které vznikaly při významných kutnohorských továrnách. Fotoklub byl znovu obnoven v roce 1963, zanikl po sametové revoluci. Znovu obnoven byl v květnu 2017.

Je to již druhá výstava, kterou Kutnohorský fotoklub pořádá v nové knihovně, členové fotoklubu prezentují pravidelně své práce i v Sedleckém pivovaru.  Pavel Petříček, předseda Kutnohorského fotoklubu poděkoval knihovně za možnost výstavu v jejích prostorách uspořádat, městu Kutná Hora za podporu. „Je pro nás čest a potěšení představit vám, jak my amatérští fotografové vidíme a zachycujeme na svých fotografiích obyčejný život lidí, krajinu, sport a ostatní činnosti člověka,“ řekl Pavel Petříček.

Lukáš Seifert, starosta města Kutné Hory vyjádřil svůj vztah k fotografiím. „V tom okamžiku, kdy fotografie vznikne, už vlastně zachycuje minulost,“ podotkl a dodal, že fotografování považuje za jedno z nejtěžších vyjádření vnímání světa kolem sebe, které vyžaduje mít talent. Ocenil práci členů Kutnohorského fotoklubu i velký zájem veřejnosti o jejich činnost, o čemž svědčila i návštěvnost vernisáže.

„Fotografové vám chtějí ukázat to krásné, co se jim líbí,“ konstatoval Jaromír Procházka, kurátor výstavy, který se zamyslel i nad rozdílem amatérské a profesionální fotografie. Amatérští fotografové mají podle jeho slov více svobody vyjádřit své myšlenky, pocity, které chtějí předat dál. „Zastavte se a podívejte se na tu fotografii a řekněte si: Co mi ten autor chce sdělit? Fotograf může sdílet radost, lásku, smutek, cokoli. Snažte se v té fotografii tu myšlenku objevit a to sdělení převzít pro sebe. Je to povzbuzující,“ dodal.

Jitka Dušková, zástupkyně ředitelky knihovny ocenila, že se na vernisáži sešli příznivci fotografie v tak hojném počtu. Poděkovala předsedovi fotoklubu a kurátorovi výstavy, že si pro představení díla kutnohorských fotografů vybrali opět knihovnu. Připomenula, že knihovna není jen místem, kde je možné si půjčovat knihy, nabízí řadu aktivit, je místem setkávání. Výstavu fotografií je možné v knihovně navštívit do 31. března.

Monika Pravdová

Zavřít menu