Každoroční gotická historická slavnost, symbolicky otevírající turistickou sezónu města Kutná Hora, zapsaného do seznamu světových kulturních památek UNESCO se letos uskuteční již po dvaadvacáté. Díky občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora se znovu na dva dny přeneseme o šest set let zpátky v čase.

Fotografie ze sobotního dopoledne najdete ZDE.

Fotografie ze sobotního podvečera a noci najdete ZDE.

Program XXII. Královského stříbření Kutné Hory, 22.-23. června 2013.
Podrobný program včetně instrukcí ke stažení v pdf.

Sobota, 22. června
10.00 – Měšťané horští i vy, příchozí z daleka i blízka! Ke chrámu sv. Barbory, patronky havířské spěchejte a krále po roce opět radostně vítejte!
10.15 – Zvony a fanfáry příjezd krále ohlašují. (královský průvod přichází ke chrámu sv. Panny Barbory)
10.30 – Král Václav IV. se svou chotí Žofií do stříbrného města vstupuje. (velký společný průvod od chrámu sv. Panny Barbory do hlavního programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem)
11.00 – Svého krále s pýchou i láskou Horníci vítají a rytířstvo holdy mu skládá. Co událo se loni v Malíně, že cistercký opat Jakub slavnostní chvíli kazí? (slavnostní zahajovací program)
12.00 – „Velký jarmark“ král Václav s chotí Žofií na žádost pana rychtáře otevírá. Po celý den probíhá v programovém prostoru v parku pod Vlašským dvorem jarmark a další vedlejší stylový program.
13.30 – Příprava kolbiště – odsunutí prvních řad diváckých lavic!!
13.45 – Král obklopen dvořanstvem přijíždí na kolbiště, kde rytířský turnaj je vyhlášen. (průvod od Vlašského dvora do hl. programového prostoru v parku)
14.00 – „Velkému turnajové klání na koních“ král se svým dvorem i obcí hornickou přihlíží. (skupina Štvanci). Když turnaj skončí, Mikuláš Augustinův významné výročí připomíná. Žádné spory a hádky proto nesmí králův pobyt rušit!
16.30 – V turnaji koulené se dva tábory, havíři a mincíři, utkají (skupina RKČ).
17.15 – Úprava hlediště: přiblížení řad hlediště k jevišti!
17.30 – Král s chotí svou a dvořany pozvání Horníků na hodování přijal. „Divadlo a čáry kouzelníka Žita“ teď budou společnost bavit (hl. programový prostor).
19.45 – Úprava hlediště. Instalace techniky u hl. scény na večerní program. Instalace pyrotechniky na terasách – zákaz vstupu.
21.30 – V předvečer svatojánský král s královnou přichází v záři pochodní. (pochodňový průvod od Hrádku do hl. programového prostoru).
21.45 – 24.00 – „Dvorská slavnost“ s bojovým kláním za čest čtyř rytířských symbolů a magické symboly čtyř živlů. Velký komponovaný program zakončený ohňostrojem.

Neděle 23.června
9.10 – Zvony chrámu sv. Panny Barbory nad Horou Kutnou vyzvánějí – král Václav se svou chotí na „Stříbrnou mši“ přichází. (průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)
9.25 – Za hlaholu slavnostních fanfár král do chrámu patronky havířské vstupuje. (V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)
10.30 – Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky z chrámu vrací. (průvod do hl. programového prostoru). Po celý den volný stylový program kutnohorského jarmarku.
13.00 – „Zahradu lásky“ královna Žofie otevírá (galantní hry a tance, hl. programový prostor).
14.30 – Král i se svou chotí na koni přijíždí (průvod v program. prostoru). „Na ostří meče“ – trubky se rozezní a královna bojové hrátky nejlepších rytířů na počest výročí královy korunovace vyhlašuje (Rytířský turnaj skupiny Merlet a Kvartet v hl. programovém prostoru).
15.15 – Příprava kolbiště – odsunutí prvních řad diváckých lavic!!
16.30 – Odvetný turnaj v koulené mezi havíři a mincíři (skupina RKČ)
17.45 – A naposled král v průvodu dvořanů na kolbiště míří (průvod od Vlašského dvora do hl. programového prostoru).
18.00 – „Turnajem královských rytířů“ na koních se král s Horou Kutnou loučí (Štvanci v hl.programovém prostoru).

V průběhu obou dnů probíhají 10.00-18.00 další doprovodné programy a atrakce:
ukázky středověkých řemesel – Království Danar (Pacákovy sady),
ukázky a výklad o sokolnictví na terasách – Sokolnická společnost TEIR
lazebna – masáže a koupele pro širokou veřejnost u letní scény, čajovna –široký výběr čajů z dalekých koutů světa
soutěže pro děti a dospělé, lukostřelba, dětské hry, kolotoč,
vojenské ležení – Rytíři Koruny České, výstavka zbraní a heraldická dílna

Změna programu vyhrazena. Ceny vstupného naleznete ZDE.

 

.

Zavřít menu