Kutnohorský komorní orchestr si na sobotu připravil tradiční adventní koncerty

Dva tradiční adventní koncerty Kutnohorský komorní orchestr zahrál v sobotu v refektáři Galerie Středočeského kraje. Na odpoledním i večerním koncertu zazněla díla A. Vivaldiho, G. Ph. Telemanna a J. S. Bacha. S orchestrem se představili i hosté: cembalistka Alena Tichá, hráči na zobcovou flétnu Dominika Pilecká a Jaromír Tichý a zpěvačka Andrea Frídová.

Kutnohorský komorní orchestr

je neprofesionální smyčcové těleso, které vzniklo v Kutné Hoře v březnu 2009. V současnosti má patnáct stálých členů – pedagogů ZUŠ Kutná Hora a Čáslav, absolventů ZUŠ Kutná Horra a dalších hudebníků Kutnohorska. Během krátké doby své existence orchestr uskutečnil několik samostatných koncertních programů v Kutné Hoře i v jiných městech České republiky. Spolupracuje se sólisty i s pěveckými soubory. Do repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období – od barokních po tvorbu soudobou. Orchestr hraje bez dirigenta. Uměleckými a organizačními vedoucími orchestru jsou violoncellistka Věra Bartoníčková a houslistka Lenka Drahotová.

(red)

www.kutnohorskyorchestr.cz