Kutnou Horou se projdou historičtí panovníci

V sobotu 19.9. v Kutné Hoře doslova ožije historie. Do našeho města totiž zavítají čeští významní historičtí králové. Akce s názvem Průvod králů má za cíl poučit zájemce o české historii zábavnou formou.

Akci organizuje neorganizovaná skupina nadšenců – příznivců historie, především gotiky, popř. renesance. V čele této skupiny stojí Jiří Brabec, který k akci říká toto: „Rádi se účastníme různých historických slavností jako například Slavnosti pětilisté růže v ČK, Karlštejnské vinobraní, Znojemské vinobraní, Slavnosti purkrabího Půty v Lokti, Průvod Karla IV. v KV, Velikonoce na Křivoklátě, Královský průvod na Karlštejn – uložení klenotů a v neposlední řadě Královské stříbření v KH. Ale to jen v případě, že hloupě nekoliduje se Slavnostmi v ČK, což velmi často tak je. A samozřejmě další. Při těchto příležitostech často zabředneme do debaty s laickou veřejností. A při debatách nás často překvapila nevědomost diváků o naší historii. Rozumím tomu, že každý nemůže vědět vše a třeba ani nechce. Ovšem podivovat se nad tím, že České země měly toho a toho krále a tvrdit, že tomu tak není, nás mnohokrát i nahněvalo. Ano, je tomu tak, že i Matyáš Korvín byl český král, stejně jako Jindřich Korutanský či Albrecht II Habsburk. A Rudolf I. Habsburský nebyl ten, co jej hrál Werich v komediích. Po jedné takové debatě vyvstala myšlenka uspořádat „Průvod králů“. Především jako edukační, výukovou akci. Především pro děti, žáky, studenty. Ale i pro ty, co se s námi přou, že Matyáš nemohl být českým králem. 🙂 O akci se vždy mluvilo, především v nějakém šenku, rozdávaly se role králů a rozebíralo, co by kdyby. No a letos v létě se s námi spojil odbor kultury StČ kraje a termín průvodu byl na světě ani nevím jak. A na celé uspořádání jsme měli necelé dva měsíce. Takže víme, že průvod bude mít chyby a omyly, učíme se v běhu, nicméně rádi do příště chyby odstraníme, pokud nějaké příště bude. Všechny vás každopádně srdečně zveme!“

Průvod začne v zahradách GASK ve dvě hodiny odpoledne a jeho vedoucím nebude nikdo jiný než sám velký kronikář Dalimil. Pokračovat se bude kolem chrámu sv. Barbory, skrze Barborskou a Jakubskou ulicí na Palackého náměstí a poté zpět k Vlašskému dvoru. Diváci se během této poutě několikrát pozastaví, aby zhlédli vystoupení a scénky účinkujících. Atmosféru celému průvodu dodají středověké kostýmy, dobová hudba i herecké výkony divadelníků.

Josef Stanislav Treml

Zavřít menu