Pozvání na květnové akce Českého muzea stříbra. Letos Vás poprvé můžeme pozvat na Kutnohorskou muzejní noc, která se odehraje v pátek 17. května. Muzeum tuto akci připravuje devátý rok, ale poprvé se k nám připojí i další objekty – GASK, Spolkový dům a Galerie Felixe Jeneweina. ………………………………………………………

Po celý měsíc si můžete prohlédnout stálé expozice na Hrádku, v Kamenném a Tylově památníku spolu se sezónními výstavami. Nadále nabízíme komentované prohlídky pro školy a to na Hrádku s tématem „Středověká Kutná Hora“ a  v Kamenném domě – „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“.  Školy mohou využít interaktivní program k výstavě „Móda 19. století“ –„Šaty dělají člověka“ v Tylově domě a na Kamenném domě program „Putování za zlatým mokem“, který doprovází výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“.

17. 5.  IX. MUZEJNÍ NOC, České muzeum stříbra – Hrádek. 20:00 hod. | Novus Origo – šerm, 22:00 hod. | Novus Origo – ohňová show. 20:00 – 24:00 hod. | Prohlídky I. okruhu „Města stříbra“ včetně výstavy „Kutná Hora v obrazech“ za symbolické vstupné 1,- Kč. Doprovodný program v expozici – zábavné soutěže, šperkařská dílna Bubun, po celou dobu občerstvení.


HRÁDEK
V květnu otevřeno Út – Ne 9.00 – 18.00. Prohlídky stálé expozice: I. okruh „Město stříbra“:geologický vývoj kutnohorského regionu a s historie Kutné Hory.  Vstupné:  plné 70,- Kč,  děti, studenti, senioři 40,- Kč. Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu. Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhajících výstav ve výstavních sálech Hrádku. 2. okruh – Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku – velký těžní stroj –  trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk– mincovna). Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob v jedné skupině, proto je nutná rezervace. Návštěva středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 7 let, hromadné  dětské výpravy až od 10 let. Prohlídka 2. okruhu ,,Cesta stříbra“ s průvodcem trvá 1,5 hodiny. Vstupné:  dospělí 120,- Kč,  děti, studenti, senioři 80,- Kč. Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhající výstavy ve výstavní síni Hrádku.

Za zvýhodněnou cenu je možné navštívit oba okruhy společně: dospělí 140,- Kč, děti, studenti a senioři 90,- Kč. Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny. Za rezervaci  prohlídkového  času pro 1 skupinu  (max. 25 osob) je účtován manipulační poplatek  ve výši 50,- Kč. Poskytuje-li průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro osobu účtován poplatek 20,- Kč.

Výstava
1. 4. –  2.6. –  „Kutná Hora v obrazech“ (Výstava tvořena ze sbírek ČMS přiblíží vzhled města před obnovou jeho nejkrásnějších stavebních památek např. chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům, atd.

Komentované prohlídky pro školy
Hrádek 1. prohlídkový okruh „Město stříbra“: Život ve středověké Kutné Hoře. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 min. Pro ZŠ i SŠ. Vstupné 10,- Kč. Zajišťuje Mgr. Kateřina Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR pracovník) kontakt: e-mail: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325


KAMENNÝ DŮM
V květnu otevřeno Út – Ne 9.00 – 18.00. Prohlídky stálých expozic: I. „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a  II. expozice „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“, které představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. Prohlídka expozice je spojena s právě probíhající sezónní výstavou. Vstupné: I. okruh: plné 50,- Kč, snížené  30,- Kč,  II. okruh plné 40,- ; snížené 20,- Kč. Poskytuje-li průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro osobu  účtován poplatek  10,- Kč.

Celoroční výstava
1. 4. – 30. 11. – „Pivovary na Kutnohorsku“ Výstava bude věnována především zdejšímu intenzivnímu rozvoji pivovarnictví od 19. do poloviny 20. století.  Výstavu bude provázet řada interaktivních programů pro školy i dospělé. Pro ZŠ program: „Putování za zlatým mokem“. Pro širší veřejnost proběhnou ukázky vaření piva podle technologií a receptur 16. století s ochutnávkou. Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč.

Komentované prohlídky pro školy
Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 10,- Kč. Zajišťuje Bc. Josef Kremla (historik, archivář ČMS), kontakt: e-mail: kremla@cms-kh.cz, tel. 327 512 159 linka 30, mob. 608 450 592


TYLŮV DŮM
Otevřeno Út- So 10.00 – 16.00. Prohlídky stálých expozic: Stálá expozice „Život a dílo J.K.Tyla“  a 2. stálá expozice – „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“, která seznamuje s nejdůležitějšími objevy speologického průzkumu Kutné Hory v posledních dvou desetiletích. Vstupné – expozice:  dospělí: 10,- Kč,   děti, studenti, senioři: 5,- Kč. Vstupné – expozice a sezónní výstava:  dospělí 20,- Kč,   děti, senioři 10,- Kč.

Výstava
1. 4. –  1.6. – „Móda 19. století“  V posledních letech se muzeum soustředilo na intenzivní restaurování svého sbírkového fondu. Mezi zachráněnými předměty byla i řada dámských šatů, pánských obleků nebo jejich částí a drobných módních doplňků.  Tyto exponáty se stanou základem výstavy v rodném domě J. K. Tyla s názvem „Móda 19. století“ (duben až červen). Perlou mezi vystavenými exponáty budou např. i svatební šaty Jiřiny Brouskové, rozené Zachové (dcery architekta a ředitele zdejších c.k. reálných škol), ve kterých se 12. května roku 1888 vdávala v kostele sv. Jakuba.  Výstavu provází interaktivní program pro MŠ, ZŠ a SŠ – „Šaty dělají člověka“. Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč

 

Kateřina Vavrušková, České muzeum stříbra Kutná Hora

.

Zavřít menu