Uplynulo dvanáct měsíců od chvíle, kdy jako jednatel KH Tebis nastoupil Karel Koubský. Nastal tedy čas prozkoumat, jak se společnosti daří či nedaří pod jeho vedením. A samozřejmě zjistit, jaké jsou představy současného jednatele o budoucnosti Tebisu. ………………………………………………………………………………………..

Je to právě 12 měsíců od vašeho jmenování jednatelem společnosti KH TEBIS, jaký to byl rok?
Na konci dubna 2012 nečekaně rezignoval bývalý jednatel společnosti pan Gajdoš a za poměrně dramatických okolností jsem začal KH TEBIS řídit já. Výhodou pro mě bylo to, že jsem byl od roku 2010 členem dozorčí rady Tebisu. To by samo o sobě jistě nestačilo, v mnohém jsem mohl navázat na práci mého předchůdce, ale v některých oblastech bylo třeba udělat zásadní změny. Jako klíčové a správné se ukázalo rozhodnutí spolupracovat s Městským tepelným hospodářstvím Kolín. Smlouva o technické pomoci s MTH Kolín a nová koncepce řízení a provozu KH TEBIS například umožnila snížit počet zaměstnanců a také významně snížit mzdové náklady. V září 2012 jsme začali nakupovat zemní plyn za burzovní ceny a dosáhli jsme snížení ceny komodity. Pozitivní také je, že se nám v meziročním srovnání daří dosahovat lepší účinnosti celé soustavy zásobování teplem, a to i o jednotky procent. Letos se nám daří provozovat kogenerační jednotky (motory, které vyrábějí elektřinu a teplo) v novém a pro soustavu výhodnějším režimu.

Přestože jste prodejní cenu tepla o 5% snížili, hospodářský výsledek společnosti za první čtvrtletí 2013 byl o 20% vyšší než v roce minulém…
Naše dobré hospodaření nám umožňuje investovat do rozvoje soustavy zásobování teplem. Právě dokončujeme úplně nový projekt, kterým o 450 metrů prodloužíme a propojíme soustavu mezi ulicemi Benešova a Štefánikova. V březnu jsme připravili záměr a studii, v dubnu bylo zahájeno územní řízení a celou stavbu chceme dokončit ještě v tomto roce. Po trase tohoto nového propojení budou připojeni také noví odběratelé, v důsledku to bude znamenat snížení ceny tepla pro všechny naše zákazníky.

Takže samá pozitiva, žádné problémy, potíže a neúspěchy?
Výsledek hodnocení závisí na jeho metodice, pro mě je měřítkem to, zda naplňujeme základní poslání naší společnosti a to je být spolehlivým a hospodárným dodavatelem tepelné energie pro Kutnou Horu.

Nebo nechcete slyšet, že Tebis funguje sám od sebe a je to výhodná trafika pro bývalého místostarostu?
Tak to prostě není, Tebis není trafika ani to není žádná politická hračka! Jako jednatel a i jako zastupitel mám jasný cíl, dodávat levné teplo lidem na sídlišti, a daří se mi to. Samozřejmě, že nějaké ty potíže řešíme téměř denně, ale zatím vždy úspěšně. Aktuálně máme jeden větší problém, havarijní stav, únik topné vody na páteřním rozvodu v okrsku Šipší. Jsme připraveni to opravit, ale čekáme na vhodné klimatické podmínky, protože to znamená, že naši zákazníci na Šipší budou dva dny bez tepla a teplé vody. Přerušení dodávky našim odběratelům dopředu a včas oznámíme. Rád bych poděkoval těm, kterým leží na srdci přesnost a kvalita naší práce a zasílají podněty k provedení různých kontrol v naší společnosti. Už jsme jich absolvovali deset a všechny úspěšně.

Jak jste pokročili s realizací propojení soustav Hlouška – Šipší, kdy se začne stavět?
Investorem tohoto propojení není Tebis, ale je to Město Kutná Hora. Realizaci řídí Odbor investic a my (KH TEBIS) s nimi spolupracujeme. Ještě v březnu 2012 vyčíslil tehdejší jednatel KH TEBIS náklady na tento projekt a související úpravy SZT na 25 až 27 miliónů korun, naše odhady na konci roku 2012 byly 16 – 18 miliónů korun. Výborné je, že se ve výběrovém řízení daří náklady ještě významně snižovat, například rozpočtované náklady potrubního propojení byly 12,5 mil. Kč, vítězná nabídka (SKANSKA a.s.) byla 7,5 mil. Kč. Vše nasvědčuje tomu, že propojení soustav bude stát méně než 14 mil. Kč, tedy o něco málo více než polovinu původně prezentovaných nákladů. Smlouva mezi realizátorem stavby (SKANSKA a.s.) a městem byla podepsána v dubnu, stavět se začne na konci května.

Město a Tebis budou připraveni, co přivaděč tepla „ze slámy“, z EC na ČKD?
Na dubnové koordinační schůzce nám zástupci EC Kutná Hora sdělili, že předpokládaný termín zahájení stavby horkovodu je přelom srpen – září 2013. Plánovaný zkušební provoz by tak mohl začít v listopadu 2013. Z několika „spolehlivých“ zdrojů jsem slyšel, že prý EC nemá slámu a vozí mokrou z Polska, mohu vás ujistit, že EC KH má slámy dostatek a tento kogenerační zdroj „jede“ dlouhodobě na 100% výkon.

Cena zemního plynu prý ale klesá. Nepřekoná plyn výhodnost dodávek tepla „ze slámy“?
Víte, když je jeden dodavatel zemního plynu dlouhodobě o desítky procent dražší než jeho konkurenti a ztrácí téměř třetinu domácností, musí udělat velkou a dobře připravenou kampaň. A to jsme právě zažili, nic víc. Cena zemního plynu v Evropě dlouhodobě roste, přesněji řečeno, cena komodity značně kolísá, ale trend je trvalý růst. Smlouva o dodávce tepelné energie mezi společností EC Kutná Hora a KH TEBIS nám zajišťuje nízkou nákupní cenu tepla minimálně do konce roku 2022. Pokud se nám podaří udržet soustavu zásobování teplem v Kutné Hoře v dobré kondici jak po technické stránce, tak po stránce dostatečného množství prodané tepelné energie, bude pro nás a naše odběratele trvale výhodnější nakupovat teplo „ze slámy“ z EC KH než ho vyrábět spalováním zemního plynu.

(red)

.

Zavřít menu