Milan Tóth vystavuje ve Spolkovém domě obrazy malované kávou, výtěžek z prodeje využije na speciální léčbu
Foto: pra

Obrazy malované kávou i akrylem chomutovského výtvarníka Milana Tótha jsou od 18. července do 11. srpna k vidění ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Z obrazů vystupují mýtické i fantasy postavy, nabízejí se příběhy – koráb na útesech, svítání nad mořskou hladinou, mořský příboj, ale i svítání v lese.  Vernisáž se konala za účasti autora, manželky Jany, která zahrála na flétnu, dětí, rodiny, přátel a také hostů z řad veřejnosti, kutnohorských občanů.

Milan Tóth je rodákem z Chomutova. „Malování je jeho koníčkem, vášní a v současné době i terapií. V roce 2017 prodělal těžkou cévní příhodu a nyní se potýká s jejími následky,“ řekl Michal Trnka, který vernisáží provázel. Milan Tóth je původně pravák, musel se naučit malovat levou rukou. Trénuje, cvičí, aby mohl ve své zálibě a koníčku pokračovat. Na výstavě jsou k vidění i starší práce, které vytvořil ještě pravou rukou. Vystaven byl i nejnovější obraz, na kterém ještě zasychala káva.

Výstava ve Spolkovém domě v  Kutné Hoře je prodejní. Výtěžek bude použit na financování finančně náročné speciální léčby, která podpoří rehabilitaci a zotavení autora.

V současné době připravuje Milan Tóth sérii knižních ilustrací. Kromě malby a kresby má blízko k sochařské a řezbářské tvorbě. Je členem umělecké skupiny Arkánum, jejíž členové se zabývají sci-fi a fantasy tvorbou. Za sebou má řadu společných i samostatných výstav, knižních ilustrací.

V Základní a mateřské škole Svět a Vzdělávacím a kulturním centru Svět s.r.o. v Chomutově má Milan Tóth stálou výstavu autorských tisků. Působí tam i jako lektor kurzů kreslení a malování. Připravuje workshopy malování kávou. Dálší stálou prodejní výstavu obrazů malovaných nejen kávou má v Kantýně u Anděla v Chomutově.

Monika Pravdová

Foto: Lukáš Jelínek, pra

Zavřít menu