MŠ Církvice navštívila Sankturinovský dům

Do Sankturinovského domu se na velký „školkový“ výlet vydalo třicet dětí a šest pedagogů z Mateřské školy Církvice. Pro malé účastníky ve věku od 3 do 4 let byl připraven bohatý celodopolední program. Před Sankturinovským domem je uvítala v dobovém kostýmu sama paní Sankturinová. Pozvala děti k sobě domů, vyzvala a provázela je plněním úkolů potřebných k odemčení pokladnice. 

Po příchodu na nádvoří byly děti rozděleny do dvou skupin. Pro první skupinu bylo připraveno zázemí ve Dvorním domku, kde se promítaly dětem pohádky, bylo pro ně připraveno tvoření a loutkové divadlo. Byl zajištěn i pitný režim a taktéž se počítalo i se svačinovou pauzou. Zároveň byla dětem k dispozici zahrada, kterou mohly využít pro sportovní aktivity – byly pro ně připraveny kuželky, fotbalový míč i poschovávané malované kamínky, které si odvezly s sebou do školky.

Mezitím druhá skupina absolvovala zážitkovou komentovanou prohlídku celým domem. Ve sklepení hádaly názvy pohádkových postav, o patro výš objevily kouzelnou pec Athanor a ve výstavní síni si zahrály poslechové pexeso. Ve druhém patře pak každý svým speciálním fotoaparátem fotil obrazy Martina Froulíka a následně děti skládaly puzzle. Po splnění všech úkolů je v kapli čekala truhla plná zlata a stříbra. Na závěr děti vystoupaly do podkrovního prostoru Sankturinovského domu, kde shlédly film o Kutné Hoře promítaný na 3D urbanistický model města. A protože byly neúnavné, plné energie a zvídavosti, vystoupaly ještě o patro výš, aby si užily výhled ze 3. patra věže. Tam jsme si zazpívali písničku Já jsem z Kutné Hory. Zpět dolů na nádvoří se svezly výtahem za svými kamarády, kde se skupiny vyměnily.

Velmi nás lákala cesta za pokladem, kterou nám v Sankturinovském domě nabídli. Celý program nám vymysleli a zajistili na klíč. Výsledkem je, že i tak malé děti si odvezly velké množství zážitků, o kterých budou mluvit ještě dlouho. Byly nadšené stejně jako my,” uvedla pedagožka MŠ Církvice Michaela Palečková.

Každé dítě si odneslo svou část získaného pokladu, pexeso i vystřihovánky a na závěr i sladkou tečku za celým výletem.

Jménem Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory děkujeme MŠ Církvice a celému pedagogickému sboru, že si pro svůj výlet vybrali právě Sankturinovský dům.

Za GFJ Anna Dvořáková

Zavřít menu