Počátkem ledna se ke čtenářům dostává nové číslo magazínu Krásné město. Témat tentokrát přináší časopis více, společným jmenovatelem jsou však kulatá výročí. Magazín lze zakoupit v Knihkupectví Kosmas, U Stříbrného groše nebo nově i v prodejně Galerie Středočeského kraje. …………………………………………………………………………..

V září se konal jubilejní, 20. ročník Ortenovy Kutné Hory, festivalu, který připravuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory. Dvě desítky ročníků jsou důvodem k ohlédnutí, a tak se čtenáři na stránkách Krásného města setkají se vzpomínkami herce Alfreda Strejčka, fotografa Miroslava Radoměřského či divadelního historika Miroslava Štrobla. Nechybějí rozhovory s členkou festivalového výboru Marií Valtrovou, hercem Vojtěchem Hájkem, zpěvačkou Olgou Königovou nebo mladými básníky.
Dalším výročím je 75 let samotného Krásného města. Aby však redakce neopakovali již vícekrát podanou historii časopisu, přináší nové číslo mozaiku krátkých, ale výmluvných poznámek ze starých čísel či archivních pramenů. Důvod k oslavám a ohlédnutí měl také Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, neboť jej současný sbormistr Zdeněk Licek vede právě 20 let.
Krásné město se dále vrací ke dvěma zemřelým osobnostem: Dr. Radku Šťastnému a paní Olze Matasové, blízké přítelkyni Jiřího Ortena. Číslo časopisu jako obvykle uzavírá tradiční rubrika Kronika, zaznamenávající kulturní události Kutné Hory posledních měsíců. Doplňuje ji poznámka k obnově dvou výklenkových kapliček ve městě.
Krásné město si lze koupit v Knihkupectví Kosmas, U Stříbrného groše nebo nově i v prodejně Galerie Středočeského kraje.

Lukáš Provaz

.

Krásné město 1/2014

 

.

Zavřít menu