Šachový stůl byl slavnostně odhalen v neděli 14. června v parku U Tří pávů. V samém středu města se tak Kutnohořanům i návštěvníkům nabízí další možnost, jak trávit zajímavé chvíle v příjemném prostředí. Odhalení stolu doprovázel od samého rána bohatý program. Divácky zajímavý byl  šachový turnaj, jehož se zúčastnilo dvanáct hráčů různého věku i národností.

.
Vítězem turnaje byl v odpoledních hodinách vyhlášen rumunský šachista Josif Czinkus. Byl tak jedním z prvních návštěvníků, který si vyzkoušel novou přidanou hodnotu našeho města. Během dne také proběhla výstava netradičních šachových figur, které vyrobili žáci ZŠ TGM a děti z Církevní MŠ sv. Jakuba. Zajímavá byla i výstava prací studentů maturitního ročníku královehradecké SUPŠ s tématem šachy a šachové figury. Vlastní šachovou figurku si v rámci tvořivých dílen mohly vyrobit příchozí děti ze samoschnoucí modelovací hmoty nebo z kostek Lega. Tečku za zajímavou nedělí pak udělala svým vystoupením kapela ,,Pískomil se vrací.“
Celá akce byla součástí projektu Města vzdělávání, který zastřešuje obecně prospěšná společnost EDUin. Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání a navrhnout možnosti jeho dalšího rozvoje. Projekt není zaměřen pouze na klasické školní vzdělávání, ale na téma vzdělávání v jeho nejširším slova smyslu. V rámci projektu vznikla vzdělávací strategie, kde jednou z aktivit je oživení veřejného prostoru a podpora mezigeneračního kontaktu s cílem vzájemné výměny znalostí a zkušeností. Ani sebelepší myšlenka se však neobejde bez finanční podpory. Výrobu šachového stolu a doprovodné aktivity společně sponzoroval podnik ČKD a J&T Banka. Návrh a vlastní realizaci stolu provedl sochař MgA. Jakub Vlček. Nedílnou součástí jsou zajímavě pojaté figurky z rukou stejného autora, které si všichni zájemci o šachovou hru mohou oproti záloze vypůjčit v místní kavárně.

Dana Vepřková, Iva Vopěnková, organizátorky akce

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu