Koncert pěveckého sboru Muscina spojený se křtem CD, který sbor pod vedením učitele Jana Drahoty v průběhu jara natočil v učebně zvukové praxe, se uskuteční v pondělí 22. června od 18. hodin v sále ZUŠ ve Vladislavově ulici. Muscina je jeden ze tří pěveckých sborů v ZUŠ a je určen pro nejstarší žáky majících zájem o sborový zpěv.

.
Deska s názvem „Dokud muzika světem zní“ obsahuje široké spektrum žánrů, staročeským chorálem počínaje, přes muziku starou, folklor, dětskou sborovou tvorbu a současnou populární hudbou konče. Na nahrávce se podílelo několik pedagogů ZUŠ, kteří ji obohatili instrumentálním doprovodem.

Kateřina Fillová, ředitelka ZUŠ Kutná Hora

.

 

.

Zavřít menu