Podvečer s regionální literaturou bude možné strávit v úterý 12. února v příjemném prostředí salónku hotelu U Kata. Pořad s názvem „Postavíme dům, zasadíme strom“ představí zbraslavského autora Miroslava Lajkepa od 18. hodin. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na Kutnou Horu a vůbec na celé Kutnohorsko je možné, jak známo, nahlížet také z hlediska literatury a literární historie. Tento region je rodištěm mnoha známých i méně známých literátů. A tito, anebo i jiní „nerodáci“, zde prožili část života či život celý.  Mnozí našli ve zdejším kraji inspiraci, a tak se mnoho literárních děl více či méně váže právě ke Kutné Hoře či oblasti kolem ní. Mnohá jména jsou samozřejmě známá či přímo slavná: s Kutnou Horou jsou spojeni Tyl, Havlíček, Orten a další, s Čáslaví např. Mahen, Těsnohlídek. Existuje však početná skupina autorů, kteří se sice nedostali do kánonu národní literatury, jejich význam je (zatím) regionální, ale pro kulturní život či pro kulturní historii našeho kraje jsou významní. A pro poznávání kulturní historie Kutnohorska mohou být jejich díla někdy užitečnější než ona literatura všeobecně známá.

Ono je to totiž s tou literární slávou všelijaké. Někdy se z různých příčin stane, že se některé dílo neprosadí tak, jak by si zasloužilo. Možná mu nepřály v době vydání různé okolnosti, možná se na ně neprávem zapomíná, možná čeká na nové zhodnocení.

Určitý dluh právě této literatuře se pokusí splácet pořad Podvečery s regionální literaturou. Zázemí nalezl díky vstřícnosti pana Koláře v salónku kutnohorského Hotelu U Kata. Předpokládá se, že bude pro zájemce připraveno příjemné posezení s průvodním slovem, četbou ukázek, hudbou a zpěvem popř. s promítáním dokumentů. A pokud to bude možné, zájemci si budou moci za zvýhodněnou cenu zakoupit knížky autorů současných i těch z doby minulé. To, zda jde o myšlenku nosnou, jak bude takový pořad vypadat a jestli bude možné realizovat plán jakéhosi nepravidelného seriálu, to vše by mělo ukázat první setkání v úterý 12. února 2013.

Zájemci jsou srdečně zváni na podvečer s půvabnou knížkou zbraslavického autora Mgr. Miroslava Lajkepa „Postavíme dům, zasadíme strom“. Ti, kteří měli štěstí si knížku přečíst, jistě potvrdí, jak milé chvíle četby to byly. Autor vypráví zdánlivě banální příběh: jeho rodina se v době tzv. normalizace rozhodla, že si postaví ve Zbraslavicích domek. A nastala anabáze, kterou zažívalo mnoho tehdejších tzv. individuálních stavebníků. Každý krůček na stavbě byl okořeněn mnoha strastmi, které ta doba přinášela – např. nedostatkem stavebního materiálu, boji s úřady atd. A také překonáváním handicapu „intelektuála se zednickou lžící“. Ale mýlil by se ten, kdo by si myslel, že tohle musí být nudný příběh, který přeci tehdy zažíval kdekdo. Je obdivuhodné, jak dokázal autor z této výchozí situace připravit osvěžující nápoj humoru, ironie i sebeironie a zejména moudrosti. Čtenář se při četbě příjemně baví, ale zároveň si uvědomuje, že je tato knížka především i nepatetickou oslavou lásky rodinné soudržnosti. A zároveň zažije evokaci doby, která není sice tak dávná, ale je z dnešního pohledu v mnohém bizarní. A to vše předestřeno prostřednictvím krásné češtiny a pod patronátem takových autorů, jako byli Hrabal,Vančura, Pagnol či Mc Donaldová.

Autorovi pořadu přislíbili účast Václav Veselý (četba ukázek) a Josef Matura (hudební doprovod). Těšíme se na Vaši účast.

Autor: Vladimír Císař

Zavřít menu