Jedenácté setkání nad regionální literaturou bude patřit jedné z nejmilejších „kutnohorských“ knížek, rodové kronice mlynářského rodu Fastrů. Autorka Pamětí z Fastrova mlýna, Marie Vondrová Fastrová, nejenže vytvořila toto láskyplné ohlédnutí za bohatou historií rodu, ale zároveň vzdala hold milovanému městu, Kutné Hoře. ……………………………………

Připomíná kořeny rodu, které sahají až do Švédska. Předek Fastrů totiž přišel do naší země v dobách třicetileté války a jeho potomek, Adam Fastr, se usadil v Domažlicích. A právě v Domažlicích začíná naše vyprávění. Zdejší měšťan Kašpar Fastr byl ještě řezníkem, ale pro tři z jeho pěti synů, které mu porodila žena Salomena, se už stalo mlynářské řemeslo osudem. Jeden z nich, František, se usadil spolu se svojí ženou Aničkou a synem Josefem v půvabném údolí Vrchlice pod „kutnohorskými Hradčany. A tak začala historie kutnohorské větve rodu Fastrů. „Oslošachetský mlýn“, jak byl jejich nový domov dávno nazýván, měl už v té době svou vlastní bohatou historii. Autorka také předcházející majitele v knize připomíná.
Avšak nejvíce se pochopitelně věnuje příběhu svého rodu. Čerpá z archívních pramenů, ze vzpomínek pamětníků i z vlastních zážitků. Osou knihy jsou především pevná rodinná pouta, která držela Fastrovy pohromadě nejen v dobách příznivých, ale hlavně v těch zlých. Vyprávění lze brát jako idylu – případné rodinné konflikty ustupují do pozadí, nad vším se klene láska a rodinná solidarita, a to i napříč generacemi. Tyto hodnoty pak dokážou odolat i nepřízni osudu v podobě živelných pohrom (např. zničující povodně), nemocí i předčasných úmrtí. Autorka vytváří portréty svých předků jako lidí pracovitých, slušných, nezdolných i vzdělaných. Osudy rodu se přirozeně prolnuly s dějinami města, především v dobách národního obrození, a tak mají svoje místo v knize slavné osobnosti – Tyl, Štietka a další, ale především Karel Havlíček.
Podvečer věnovaný této knize a její autorce se uskuteční ve středu 29. ledna od 18 hodin opět v kongresovém sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. V programu zazní ukázky z Pamětí v podání Zuzany Trnkové a Miroslava Štrobla. Krátký referát o historii mlýnů v Kutné Hoře a okolí, doprovázený obrazovými ukázkami, přednese PhDr. Pavel Novák, jenž se touto tématikou zabývá od svých raných studií. A večer doplní opět dokumentární film.
Návštěvníci se také mohou těšit na vystoupení dnes již slavného kutnohorského souboru Cantica, který pod vedení Štěpána Kafky, „obstará“ hudební část pořadu.

Kdo byla Marie Vondrová – Fastrová
Autorka knížky Paměti z Fastrova mlýna je významná nejen jako regionální spisovatelka, ale také jedna z prvních českých učitelek. Narodila se 31. května roku 1875 v Kutné Hoře jako jedno z deseti dětí Josefa Fastra, majitele staročeského Oslošachetského mlýna. Mládí prožívala v době, kdy se české ženy začaly emancipovat a mnohé z nich se hlásily k samostatnému učitelskému povolání. Být učitelkou se stalo, po vzoru tety Marie, i jejím ideálem. Vystudovala soukromý učitelský ústav při klášteře Voršilek v Kutné Hoře a poté maturovala na mužském učitelském ústavu, který tehdy sídlil na Hrádku.
Jako kantorka nejdříve od roku 1895 krátce působila v Jindřichově Hradci, kde byla učitelkou i její teta Marie. Ale už v listopadu 1896 byla povolána do Kutné Hory. Zde učila plných 28 let, a to ve škole, která byla ve Vlašském dvoře. Nejdříve se jednalo o školu obecnou, pak měšťanskou, rodinnou a nakonec o učitelský ústav. Svoje vzdělání si Marie Fastrová stále doplňovala, např. návštěvami přednášek T.G. Masaryka.
To, jak důležité místo by měly ženy ve společnosti zastávat, dokazovala nejen svým vlastním životem, ale i pojetím ženských postav ve zmiňované knize. Jsou rovnocennými partnerkami svých mužů, ba co víc: svojí mravní sílou a také láskou to byly spíš ony, které ve zlomových okamžicích dokázaly udržet rodinu pohromadě.
Knížka Paměti z Fastrova mlýna vyšla v roce 1948 v Brně. Vydání doprovodil svými kresbami Václav Fiala, významný český ilustrátor, jehož životní pouť byla také částečně spojena s Kutnou Horou.

Vladimír Císař


29. 1. | 18:00 hod. XI. PODVEČER S REGIONÁLNÍ LITERATUROU – PAMĚTI Z FASTROVA MLÝNA.
Kongresový sál hotelu U Kata v Kutné Hoře. V programu zazní ukázky v podání Zuzany Trnkové a Miroslava Štrobla. Krátký referát o historii mlýnů v Kutné Hoře a okolí, doprovázený obrazovými ukázkami, přednese PhDr. Pavel Novák. Zazpívá pěvecký sbor Cantica. Večer doplní dokumentární film.

 

.

Zavřít menu