Průvodcovská služba Kutná Hora připravila sérii tematicky laděných komentovaných prohlídek města. Máte jedinečnou možnost poznat Kutnou Horu v doprovodu kostýmovaných průvodců netradičním a zábavným způsobem. V průběhu května se můžete těšit na tři speciální prohlídky – Stará řemesla, Husity v Kutné Hoře a Jagellonce v Kutné Hoře. ……………………………………

Na svátek práce 1. 5. se můžete těšit na akci nazvanou Stará řemesla. Na nádvoří Vlašského dvora bude probíhat ukázka tradičních kutnohorských řemesel. Setkáte se například se svíčkařem, mydlařem, dráteníkem, nebo kožešnicí. Během dne se uskuteční tři komentované prohlídky, a to v 10:30, ve 12:15 a ve 14:00 hod. Vstupné je 95 Kč. Návštěvníci si mohou po této prohlídce zakoupit zvýhodněnou vstupenku do pobočky Českého muzea stříbra, p. o. v Kamenném domě na výstavu Ševcovské řemeslo a do Lapidária.
Dne 8. 5. se můžete zúčastnit prohlídky Husité v Kutné Hoře. Prohlídka zahrnuje návštěvu audienční síně ve Vlašském dvoře a procházku městem s výkladem o bitvách a krutostech, které se odehrávaly během husitských válek. Prohlídka začíná ve 14.00 hod. na Vlašském dvoře. Vstupné je 65 Kč.
V neděli 25. 5. se koná prohlídka nazvaná Jagellonci v Kutné Hoře. Během této prohlídky se podíváte do královského paláce ve Vlašském dvoře, do kaple v Sankturinovském domě a do kostela Panny Marie Na Náměti. Součástí prohlídky je i komentovaná procházka městem za památkami z dob, kdy českým zemím vládli Jagellonci. Začátek prohlídky je v 14.00 hod. na nádvoří Vlašského dvora. Vstupné je 85 Kč. Po prohlídce bude opět možné zakoupit zvýhodněnou vstupenku do Lapidária v Kamenném domě.

Aktuální informace a rezervace prohlídek…

(tz)

.

Zavřít menu