Po intenzivních přípravách v řádech měsíců a možná i let se unikátní kutnohorská památka v Kutné Hoře – Sedlci dočká opravy. Kvůli náklonu Hřbitovního kostela a dlouhodobého měření a zjišťování jeho příčin přikročí Římskokatolická farnost KH Sedlec v tomto roce k první etapě opravy. …………………………………….

První etapa opravy bude zahájena 1. července 2014 a bude ukončena po šestnácti měsících, v říjnu 2015.
„V této první etapě jsme se na základě konzultací s odborníky rozhodli začít v exteriéru památky a bude realizována oprava plochých střech, krovu a střechy hlavní lodě horní kaple“, upřesnil Petr Jakeš, ředitel organizační složky farnosti.
Ti, kdo by měli chuť se do Sedlce vydat v době oprav mohou klidně vyrazit, vše se odehraje za plného provozu tak, aby rozsáhlá rekonstrukce nijak neomezila otevírací dobu vyhledávané památky.
„Kostnice nebude v žádném případě z důvodů opravy v nejbližších pěti letech uzavřena“, ujišťuje Jakeš.

Kostnice - opravy 2014

Koncepce dalších etap opravy se v tuto chvíli vyvíjí, dosud není jasné, zda-li se v nejbližší době již přejde do interiéru, anebo se bude dále pokračovat v exteriéru, tedy odvodněním objektu.
„Farnost plánuje pravidelně informovat o stavu a průběhu oprav na svých webových stránkách, kde nejpozději od 1. června 2014 v sekci Kostnice naleznou zvídaví návštěvníci veškeré důležité informace“, doplnil Petr Jakeš ze sedlecké farnosti.

(red)

Zavřít menu