V sobotu 1. března se po krátké odmlce otevřou brány GASK v prostorách bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. K tomuto datu připravili kurátoři hned tři výstavy, na vrchol letošní sezóny si ale ještě chvíli počkáme. Zpřístupnění nově pojaté stálé expozice Stavy mysli – Za obrazem, která představí to nejlepší ze sbírkového fondu GASK, se chystá na 25. května. ………………………………..

Co ale čeká návštěvníky galerie již tuto sobotu?

Július Koller pohledem Zuzany Bartošové a fotografie Květy Fulierové
Július Koller byl uznávaným konceptuálním umělcem, představitelem slovenské nezávislé scény. Symbolem jeho tvorby je znak otazníku; zpochybňováním a přehodnocováním falešných hodnot upozorňoval na možné prostory svobodné, ideologií nezatížené individuální existence. Na výstavě můžete shlédnout i výběr fotografií Květy Fulierové, umělcovy životní družky, grafičky a fotografky. Kurátorkou výstavy je Zuzana Bartošová.

Z rodinného alba
Výstava představí dílo Výtvarného odboru Umělecké besedy od 20. do 40. let 20. století ze sbírek GASK a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Kurátor Richard Drury sleduje kritické období vývoje Umělecké besedy (nejstaršího českého uměleckého spolku) od konce druhého desetiletí 20. století do konce čtyřicátých let. Tehdy členové VOUB soustředěně reflektovali dění v lidském světě kolem sebe; vnášeli do svého díla humanistické ideály, ale i sociální kritičnost. Vedle dějinného příběhu Umělecké besedy je zásadním rozměrem tohoto projektu příběh přímého vztahu mezi UB a Baťovým Zlínem. V doprovodu příslušníků „rodiny“ Umělecké besedy (v roce 2014 stále žijící a kvetoucí!) získáte originální pohled na jinak skryté rozměry sbírkového fondu obou institucí i na novodobé dějiny českého umění. Více…

Figurama 2014
Mezinárodní výstava dokumentující práce studentů vysokých uměleckých škol. Úspěšný výstavní projekt s čtrnáctiletou tradicí každoročně mapuje aktuální figurální tvorbu studentů a jejich pedagogů prostřednictvím prací, jež vznikaly na půdě jednotlivých univerzitních ateliérů. Letošní přehlídka FIGURAMY 14 opět překročila geografické hranice České republiky a díky účasti zahraničních škol ze Slovenska, Polska a Maďarska získala evropský rozměr. Myšlenkový koncept výstavy je založen na obsahu a formě. Sleduje proměny výrazového vyjádření v tradičním výtvarném oboru, jako je figurální kresba a malba. Ta i v současnosti jakéhosi neopostmoderního neklidu tvoří podstatný a neodmyslitelný základ při studiu klasických uměleckých technik a postupů. Výsledkem této snahy je nejen expozice samotná, ale i obsáhlý katalog výstavy FIGURAMA 14. Publikace zaznamenává současný stav vysokoškolské výuky se zaměřením na výtvarné vzdělávání a zároveň zhodnocuje úroveň vizuální komunikace frekventantů zúčastněných univerzit.

V předvečer zahájení výstavy Figurama 2014 připravili pořadatelé koncert v kutnohorském kostele sv. Jakuba. Od 16. do 16.45 hodin zde příchozím zahrají Linda Čechová – Sítková na varhany a Jaroslav Halíř na trubku skladby M. A. Charpentiera. F. M. Bartholdyho, G. F. Haendela, J. S. Bacha, Ch. Widora a P. Ebena. Vstup na koncert je zdarma.

Stavy mysli – Za obrazem
Přestože nové stálé expozice se dočkáme až v květnu, pojďme si ji už nyní alespoň stručně představit. Vedoucí kurátor Richard Drury zvolil nový pohled na tvorbu stálé expozice. Nové pojetí se výrazně liší od tradičních postupů při tvorbě stálé expozice, které mapují postupné historické budování sbírky. Oproti zmíněným postupům bude nová stálá expozice, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, touha, radost). Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti, počítá nová expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života člověka. Expozice bude obývat původní prostor v 1. patře, zároveň bude rozšířena i do levého křídla výstavních prostor ve 2. patře.

(red)

.

Zavřít menu