Minigalerie ArcusGallery, kterou Kutnohořané i návštěvníci magického města pod Barborou najdou ve výkladním okně bývalé továrny na ocet, se rozrostla. Neexpandovala však do dalších prostor v „domovském“ objektu. Svoji pobočku otevírá v čajovně Káča na Komenského náměstí. ……………………………………………………..

Zatímco v „galerii z ulice“ ve Štefánikově ulici budou pokračovat pravidelné měsíční autorské výstavy, čajovnou budou každé dva měsíce procházet výstavy tematické.

Zahájí svatá Barbora
Zahájení ve čtvrtek 3. října 2013 bude stylové, tématem je totiž svatá Barbora. Výtvarníci však nehledali nové umělecké pohledy na proslulý chrám, inspirací jim byl krátký a pohnutý život Barbory z Nikomédie. Ta se řadí ke čtrnácti svatým pomocníkům a mučedníkům, je známa jako svatá Barbora. Dvouměsíční trvání výstav vyplynulo z nutnosti poskytnout přizvaným výtvarníkům alespoň nějaký, když už ne přiměřený čas na vytvoření kvalitního uměleckého díla. Obrazy, grafické listy, sochy nebo fotografie na této výstavě představí například Josef Achrer, Pavel Sukdolák, Jaroslav Kučera, Peter Horniak, Adolf Lisý, Vladimír Císař, Jan Skorka, Monika Pravdová, Jana Trusková, Jiří D. Dostál, Nela Hynková, Petr Sádlo a další výtvarníci.
Po výstavě Barbora z Nikomédie (podrobnosti a další informace v Tiskové zprávě č. 17), která bude v čajovně Káča otevřena do středy 4. prosince 2013, budou dalším tématem a výzvou pro výtvarníky Andělíčci, andělé… a andělky. Ti se na dva měsíce usídlí v minigalerii od čtvrtka 5. prosince 2013.

Miroslav Moravec, kurátor minigalerie ArcusGallery

.

Barbora z Nikomédie

 

.

Zavřít menu