Martin na bílém koni je symbolem první sněhové nadílky a představitelem krásných lidských hodnot jako je láska k bližnímu, schopnost rozdělit se o málo, které mám. Je také symbolem hledání a následování pravdy, kterou sv. Martin nalezl v Ježíši Kristu. ……………………………………………….

Tyto hodnoty a tradice si připomeneme i letos na svátek sv. Martina, tedy 11. listopadu v 17 hodin, kdy se svatomartinský průvod vydá od arciděkanství (Jakubská 1) směrem k chrámu sv. Barbory. Sv. Martin šel za svým  „Světlem“, které si v průvodu připomeneme rozsvícenými lampióny. Svatomartinskou legendu si pro nás připravili studenti Gymnázia Jiřího Ortena. V chrámu sv. Barbory naše kroky povedou k obrazu sv. Martina, který se zde nachází. Budeme moci prožít poselství Světla v tomto nádherném gotickém chrámu. Děti si na závěr odnesou malá sladká překvapení. Do průvodu vás srdečně zve hlavní organizátor Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora za podpory Města Kutná Hora, KHnet.info a Oblastní charity Kutná Hora.

Marie Slavotínková

.

Zavřít menu