V rámci návštěvy prezidenta České republiky ve Středočeském kraji, která proběhne ve dnech 15. – 17. října 2013 se uskuteční i odpolední návštěva historické Kutné Hory, jediného města Středočeského kraje, které je zapsané na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. …………………………………………………….

Prezident republiky zavítá do Kutné Hory ve středu dne 16. října 2013 v 15,10 hodin. Po příjezdu si prohlédne kutnohorský závod společnosti Philip Morris ČR, a.s., kde se setká s vedením společnosti, za účasti pana Andráse Tövisi, generálního ředitele a předsedy představenstva, i se zaměstnanci kutnohorského závodu. Ze Sedlce odjede pan prezident v 16,00 hodin do Jezuitské koleje (GASK – Galerie Středočeského kraje). Zde ho přivítá paní Jana Šorfová, ředitelka galerie. Po půlhodinové schůzce s představiteli města, kde jistě zazní řada zajímavých dotazů, přejdou hosté do chrámu sv. Barbory k prohlídce tohoto jedinečného díla našich předků.

17,20 hodin budou mít příležitost setkat se s prezidentem České republiky i občané a návštěvníci Kutné Hory. Palackého náměstí je již tradičním prostorem, kde se odehrává většina kulturních i společenských akcí a tak tomu bude i tentokrát. Po úvodních slovech pana místostarosty, náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Petery a pozdravu pana prezidenta již bude prostor na samotné dotazy.

Občané by měli přijít na plánované setkání a zaujmout místa již od 16,50 hodin, kdy zde bude připraven i moderátor očekávaného setkání. Za Kutnou Horu pana prezidenta doprovází, z důvodu nepřítomnosti pana starosty, pan Jiří Franc, místostarosta města.

(tz)

.

Zavřít menu