Pozvánka: Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 6. ledna od 15 hodin v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Tříkrálový koncert pořádá Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec v neděli 6. ledna od 15 hodin v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, kde vystoupí schola mládeže KUSCH a žáci ZUŠ Kutná Hora. Dobrovolné vstupné bude věnováno do výtěžku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Kutná Hora.