CSV Kutná Hora pořádá v rámci Celostátní sítě pro venkov akci „Oživujeme kulturní dědictví venkova“, jejíž součástí je oslava výročí posvěcení kostela v Nové Lhotě. Oslava se uskuteční v neděli 8. srpna, při mši svaté zazpívá Křesetický pěvecký sbor. …………………………………………………………………………………………..

Pro zájemce o historii je připravena v době od dvou do čtyř hodin odpoledne komentovaná prohlídka kostela.

Celostátní síť pro venkov
Hlavní myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Velmi důležitý je i přístup zdola nahoru, který umožní získávání zpětné vazby pro orgány státní správy. Více informací ZDE.

 

CSV
 

Zavřít menu