Představujeme pobočky Městské knihovny Kutná Hora: zastavení první – Malín

Obecní knihovna Malín sídlí v prostorách malínské Sokolovny. Otevřená je 2x týdně. Kromě těchto otevíracích dnů zve knihovna návštěvníky při nejrůznějších dalších příležitostech – přednáškách, veřejném čtení, nocování s Andersenem, kurzech počítačové gramotnosti, trénování paměti, ale třeba i při Adventním odpoledni. Ano, knihovna dnes do Malína pevně patří a my jsme rádi, že můžeme pobočku v této městské části provozovat.

Malín je od centra města vzdálen zhruba 4,5 km. Nejen vzhledem k dopravní obslužnosti jsme hledali dlouhodobě, od roku 2005 však intenzivně, možnost rozšířit služby knihovny i tímto směrem, vyjít vstříc malínským seniorům i malým dětem, kteří cestu do hlavní budovy v centru města nalézají jen obtížně.

Povedlo se to v roce 2008, kdy jsme mohli otevřít malínskou pobočku v budově místní základní školy. Šlo vlastně o znovuotevření, před desítkami let v Malíně knihovna už byla. V nepříliš vyhovujících prostorách bytu bývalého řídícího učitele jsme tehdy otevřeli 1x týdně.

Otevření pobočky „Obecní knihovna Malín“ (ponechali jsme záměrně původní název) se brzy ukázalo jako správné rozhodnutí. Přestože knihovna neměla nejmodernější vybavení a na jejím zařízení se podíleli i dobrovolníci z řad malínských občanů, bylo vidět, že takový veřejný prostor v Malíně chyběl. Nejvíc začaly chodit děti mladšího školního věku, cestu k nám našli také mnozí senioři. Objevila se skupinka maminek na mateřské dovolené a vznikaly tak další podněty k novým aktivitám.

A tak se činnost této pobočky rozvíjela. Uspořádali jsme mnoho pořadů s lokální tématikou (výstavy „Když si náš dědeček babičku bral“ nebo „Z malínských kronik“), pravidelně začali připomínat nejrůznější kutnohorská či malínská výročí (např. Nezapomínání – připomínka vyvraždění malínských mužů v květnu 1945) a v roce 2012 zorganizovali „Připomínku 600.výročí vypálení Malína“, při které jsme dokonce zajistili vydání pamětní pohlednice Malína. Obecní knihovna Malín se také stala iniciátorem a pořadatelem každoročního Adventního odpoledne, které spojilo oslavy Dne pro dětskou knihu s rozsvěcením vánočního stromku v této městské části.

V roce 2012 došlo ke zrušení místní základní školy. Budova, už tak značně zchátralá, přestala potřebám provozu knihovny zcela vyhovovat. Přestalo se vytápět, nefungovala voda, zcela se přestalo udržovat okolí školy. Hledali jsme řešení, a protože i náš zřizovatel, Město Kutná Hora, stál nadále o naše služby v Malíně, na vhodné místo se myslelo v projektu rekonstrukce malínské Sokolovny. Sokolovna byla plně opravena, dostavena a vybavena a slavnostně otevřena 1. září 2013.

Malínská pobočka tak získala odpovídající prostory v přízemí budovy, vybavené na míru pořízeným nábytkem, počítači, volným wifi připojením, prostě vším potřebným. Možnost využívat i ostatní prostory sokolovny je také skvělé, potřebujeme to například při každoroční Noci s Andersenem nebo při již zmiňovaném Adventním odpoledni.

V současné době je Obecní knihovna v Malíně otevřena 2x týdně, vždy v úterý od 9.00 do 12.00 a ve čtvrtek od 15.00 do 18.00. To ale není všechno, 1x měsíčně se v knihovně scházejí děti na „Čtení s babičkou“, pořádáme zde přednášky i kurzy, hrajeme deskové hry. Pro půjčování knížek a dalších dokumentů je pobočka začleněna do služby „Všude vrať, všude půjč“, což zjednodušeně znamená, že si do Malína může čtenář nechat dovézt jakoukoliv knihu, časopis, cédéčko, kufřík nebo hru z jakéhokoliv místa kutnohorské knihovny (hlavní budovy v centru města i ostatních poboček) a stejně tak může knihu odkudkoliv v Malíně vrátit.

Srdečně Vás zveme k návštěvě!

Příště o POBOČCE SÍDLIŠTĚ (v ZŠ Jana Palacha)

Zavřít menu