Při příležitosti celostátní akce Březen  – měsíc čtenářů připravila kutnohorská knihovna bohatý program pro děti i dospělé

Březen – měsíc čtenářů

Tak jako každý rok, i letos kutnohorská knihovna připravila bohatý program na akci, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníku pro celou republiku.

Co Vás čeká?

Březen – měsíc čtenářů zahájíme 3. března přednáškou Mediální gramotnost v rámci projektu „Zvol si info!“, jehož cílem je naučit lidi pracovat s informacemi a odhalovat manipulace, které na ně číhají na internetu a v médiích obecně.

Mozkové buňky budeme s Dášou Strbíkovou trénovat 9. března při pravidelných Hrátkách s pamětí.

V úterý 17. března se můžeme setkat u přednášky Jana Rychetského Stopařem československých legií v Rusku a na Ukrajině. Připraveno je promítání fotografií z míst, kterými před sto lety prošli naši legionáři. Přednáškou si připomeneme výročí 100 let od jejich návratu zpět do Československa.

O den později přivítá naše knihovna další Listování, ale na to už pozvat nemůžeme – představení je již zcela obsazené.

V pondělí 23. března také tradičně vyhlásíme za účasti vedení města Nej čtenáře kutnohorské knihovny. A protože je letošní rok věnován významné osobnosti českého školství J.A. Komenskému, rozhodli jsme se letos odměnit učitelky nebo učitele se zajímavým „čtenářským příběhem“.

  1. března vás pozveme na besedu Závislost s pracovníkem Prostoru plus o.p.s., Bc. Romanem Kuncem. Povídat bude o tom, jak vypadá závislost, co to je a jak si s ní poradit.

Krajské kolo recitační přehlídky v rámci Wolkrova Prostějova „Ten verš si tiše říkám…“ proběhne v sobotu 28. března Na Malé scéně Tylova divadla se sejdou tři desítky mladých lidí se společným zájmem – poezií.

A symbolicky zakončíme březen přednáškou PhDr. Vojtěcha Balíka  J. A. Komenský. Věnovat se budeme filozofii a společensko-reformním návrhům jednoho z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů, jehož významné výročí si letos připomínáme.

Dětské oddělení si připravilo Deskohraní v Klubíku a Čtenářský klubík pro děti od 4 do 6 let. A pro pozvané druháčky chystá přespávačku v knihovně plnou čtení, hraní, soutěží a zábavy: Noc s Andersenem.

A co naplánovaly naše pobočky?

Malíně si můžete zahrát deskové hry, vytvořit jarní dekorace, číst si babičkou nebo poslouchat cestopisnou besedu Peru očima cestovatelky Aničky Křenkové.

Na Kaňku proběhne Trénování paměti a Deskohraní pro seniory a na Pobočce sídliště listování knížkami o pravěku nebo příprava na Noc s Andersenem.

Tak přijďte, těšíme se na Vás.

 

Za Městskou knihovnu Kutná Hora:

Martina Bičíková, bicikova@knihovna-kh.cz

Zavřít menu