Projekt Katedrály pomáhají katedrále vyvrcholil slavnostním koncertem v chrámu sv. Barbory

Závěrečný slavnostní koncert projektu „Katedrály pomáhají katedrále“ se konal 3. prosince v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.  V rámci benefice na podporu Národní sbírky pro svatovítské varhany se od září 2018 uskutečnilo celkem sedm koncertů a to nejen v chrámu sv. Barbory, katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, ale také v katedrále sv. Bartoloměje v Kolíně.

„Jsem rád, že se do projektu zapojily nejen obě kutnohorské farnosti, kolínská a také města Kutná Hora a Kolín,“ uvedl arciděkan P. Jan Uhlíř a přivítal mezi hosty starostu města Kutné Hory Ing. Josefa Viktoru, pátera Jána Halamu z katedrály sv. Bartoloměje v Kolíně (kde se konaly dva koncerty benefice) a také tajemníka Nadačního fondu Svatovítské varhany Františka Faltu.

Při závěrečném koncertu se katedrálou nesly skladby v podání Václava Uhlíře, významného českého varhaníka, organologa a hudebního pedagoga a také jeho hostů: Jiří Kuchválek- housle, Vojtěch Hylský – trubka, Jan Drahota – violoncello, Viktor Darebný – varhany.

„Jsem rád, že jsem se mohl účastnit nádherných koncertů benefiční akce“ Katedrály pomáhají katedrále“. Děkuji za podporu, kterou zástupci měst Kutná Hora a Kolín vyslovili tomuto projektu, děkuji za podporu farnostem, které se zapojily, a všem organizátorům, kteří ve svém volném čase připravovali pro nás všechny a pro podporu svatovítských varhan tyto nádherné koncerty,“ řekl František Falta s tím, že na koncertech se sešlo dohromady přes 1500 diváků a 220 účinkujících. „Díky štědrosti mecenášů se podařilo v tomto projektu vybrat přes 100 tisíc korun českých jak do sbírkové kasičky, tak taky následnou adopcí píšťal,“ konstatoval František Falta a dodal, že před dvěma týdny na benefičním koncertu v pražské katedrále byla představena první podoba nových  svatovítských varhan. Arciděkan P. Jan Uhlíř na závěr ocenil úsilí manželů Kristýny a Jana Drahotových (na snímku), kteří se ujali nelehké práce organizátorů projektu. „Děkuji vám oběma za radost, kterou jste nám připravili a také za to, že i díky vám bude mít svatovítská katedrála varhany,“ dodal P. Jan Uhlíř.

I když koncert v Kutné Hoře byl posledním, i nadále mají zájemci příležitost podílet se na Národní sbírce pro svatovítské varhany a to adopcí píšťaly nových varhan. Více na www.svatovitskevarhany.com.   M. Pravdová

Zavřít menu