O dalším osudu chátrající bývalé základní školy v Malíně zatím není rozhodnuto

O dalším osudu chátrající bývalé základní školy v Malíně zatím není rozhodnuto. Původní vyvolávací cena za nemovitost byla stanovena na základě znaleckého posudku s podmínkou využití objektu jako domu pro seniory. Původní zájemce, který chtěl vybudovat v objektu dům pro seniory, což se setkalo s kladným ohlasem Osadního výboru Malín i malínských občanů, se do výběrového řízení nakonec nepřihlásil.

Rada města Kutné Hory po neúspěšném kole výběrového řízení schválila snížení ceny. „Vyvolávací cena nemovitých věcí celkem byla snížena na 6.750.000 Kč. Z toho vyvolávací cena nemovitých věcí v I. etapě byla 5.670.000 Kč a vyvolávací cena věcí nemovitých v II. etapě (pozemky až po rekonstrukci objektu) by byla 1.080.000 Kč,“ uvedla Mgr. Jana Jaruňková z odboru správy majetku. I přes snížení ceny se do třetího kola nepřihlásil žádný zájemce. „Při jednání Rady města Kutné Hory 28. 11. zazněly návrhy, že bychom cenu měli znovu snížit. Řešili jsme i možnost změny využití,“ uvedl starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora s tím, že záměrem města zůstává i nadále, aby objekt v budoucnu sloužil pro sociální účely. „Mohly by tam být třeba startovací byty,“ podotkl starosta. Jednání o malínské škole kutnohorští radní odložili pro příští zasedání. „Domluvili jsme se, že až vznikne znovu Osadní výbor Malín, s kterým by se další využití mělo řešit a až budou ustanoveny komise pro sociální záležitosti a školská komise,“ dodala místostarostka Mgr. Bc. Silvia Doušová s tím, že specifikace využití pouze na domov pro seniory je limitující. -pra-

Zavřít menu