Revitalizace Sankturinovského domu

Město Kurná Hora Vás srdečně zve na prezentaci projektu:
„Revitalizace Sankturinovského domu“.

Prezentace se uskuteční dne 31.10.2016 od 16:00 v Rytířském
sále Vlašského dvora (II.patro – vchod ze dvora).

 

sank