Jedna z perel vrcholně barokní architektury ve Středočeském kraji je po celkové rekonstrukci opět přístupná veřejnosti. Takzvané Santiniho schodiště se nachází v konventu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory, kde sídlí společnost Philip Morris ČR a. s. 

.
V architektuře Jana Blažeje Santiniho – Aichela (1677–1723) dospěla konstrukce schodiště na samou technickou i výtvarnou úroveň a stala se dosud nevídanou kreací. Podobná schodiště Santini navrhl pro vedle stojící katedrálu  nebo klášter ve Žďáru nad Sázavou a Plasy. Frekventované schodiště propojující přízemí a patro konventní chodby prošlo obnovou naposledy v osmdesátých letech 20. století. „Důvodem nynější rekonstrukce bylo vážné poškození schodišťových stupňů vlivem vlhkosti z násypů, dále jejich problematické provedení z měkkého dřeva s tvrdě lakovanou povrchovou úpravou, stejně jako zábradlí s balustrádou z prken. Poškozeny byly vnitřní omítky, chyběla obvodová profilace středního zrcadla, zastaralá byla elektroinstalace,“ vysvětlil Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu, který celý projekt obnovy metodicky vedl.
Základní myšlenkou rekonstrukce byl návrat materiálové a výtvarné složky schodiště, která – podobně jako v jiných Santiniho realizacích – spoluúčinkuje na výrazu architektury. „Šlo zaprvé o výměnu schodišťových stupňů za nové z dubového dřeva, o provedení štukové profilace středního vřetene a subtilního zábradlí z kovu. Nikoliv však v přesné tvarové citaci Santiniho díla,“ upřesnil Aleš Pospíšil. V detailu se tu objevují zcela soudobé prvky, jako je rozmístění „manžet“ na zábradlí, které opisují jméno původního tvůrce architekta Santiniho, nebo umělé osvětlení, které pomocí moderní LED technologie dodává prostoru na působivosti.
Autorem ideového konceptu byl architekt Miroslav Vavřina. Společnost Philip Morris ČR a. s. obnovu památky financovala z vlastních zdrojů. Schodiště si dospělí návštěvníci mohou bezplatně prohlédnout v rámci expozice v konventu Philip Morris ČR a. s. v Kutné Hoře po předchozí telefonické objednávce na tel.č.: +420 327 509 126.

(tz)
.

Santiniho schodiště 2015

Santiniho schodiště před (vlevo) a po rekonstrukci.                                                     Foto: Philip Morris ČR a. s.

 

.

Zavřít menu