Sbírky Moravské zemské knihovny obohatí prvotisk tzv. Bible kutnohorské z roku 1489. Jedná se o druhou tištěnou staročeskou bibli (po Bibli pražské z roku 1488) dochovanou zhruba ve 41 exemplářích uložených v paměťových institucích po celém světě, která se v roce 1729 rovněž objevila na seznamu zakázaných knih pátera Koniáše.

.
Prvotisk dnes odpoledne zástupcům knihovny slavnostně předá ministr kultury České republiky Daniel Herman.

Bible kutnohorská
Bible kutnohorská byla vytištěna v tiskárně Martina z Tišnova v Kutné Hoře, tisk byl dokončen 14. listopadu 1489. Samotný vznik tohoto prvotisku však nebyl tak jednoduchý, jak se z předchozí věty zdá. Tisk nejrozsáhlejšího českého prvotisku byl finančně nákladný, tiskař si na vydání půjčil i od kutnohorské městské rady. Ani to ovšem nestačilo a tak musel být plánovaný náklad (cca 200 ks) snížen zhruba na polovinu a ještě před dokončením tisku bylo k distribuci zkompletováno 80 exemplářů (1. vydání).
Po rozprodání připravených kusů přistoupil Martin z Tišnova k dotisku (2. vydání), ve kterém byly opraveny některé předchozí nedostatky. Ale ani u toho se ovšem nečekalo na kompletní dokončení tisku a tak byly některé exempláře kompletovány za pomocí zbylých archů z vydání prvního. V několika málo případech se však podařilo zkompletovat tisk čistě z archů 2. vydání. Když byl konečně vytištěn celý plánovaný náklad, nedostávalo se závěrečných archů a tak některé exempláře obsahují dokoncerukopisné doplňky.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro kurátory paměťových institucí není podstatné jen to, že mají ve spravovaných fondech Bibli kutnohorskou, ale také informace o tom, k jakému vydání či skupině různě kompletovaných exemplářů ten jejich patří.
Bible kutnohorská je výpravnou, unikátní literární, ale v širokém smyslu i kulturní památkou. I proto je její význam jako kulturního artefaktu nejen pro české země obrovský. Pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně je zisk 1. vydání Bible kutnohorské nedocenitelným přínosem, zvláště s ohledem na to, že její fondy dosud obsahovaly pouze exemplář kompletního 2. vydání. Nová akvizice tak umožní další výzkum v této oblasti.

(tz) 

.

Zavřít menu