Současní výtvarní umělci přijali výzvu reagovat na dílo Felixe Jeneweina, dočasným ateliérem jim v Kutné Hoře bude opuštěná zámečnická dílna

Letošní již XIX. ročník Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora, který je pořádaný z iniciativy Galerie Felixe Jeneweina, byl oficiálně zahájen 2. července uvítáním umělců místostarostou Kutné Hory Vítem Šnajdrem (Piráti) v Sankturinovském domě. Výzvu reagovat na odkaz díla Felixe Jeneweina přijali Martin Froulík, Anna Osadnik, Ivo Sumec, Jan Vytiska a Dan Trantina (ke kolegům se připojí až v neděli).

Dočasným ateliérem se umělcům stanou až do 14. července prostory bývalého zámečnictví v Nádražní ulici v Kutné Hoře.

Součástí úvodního setkání byla prohlídka výstavy Felix Jenewein (1857 – 1905), studie a definitivy ze sbírek GFJ, která byla v Sankturinovském domě zahájena 1. července a potrvá do 25. srpna.

Výstava výtvarných děl, která vzniknou při sympoziu, se uskuteční v Sankturinovském domě po letních prázdninách.

Smyslem sympozia a cílem pořadatele je vytvářet periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina, jež zde na přelomu 19. a 20. století vznikalo. Umělcům se tak nabízí možnost tvořit díla pod vlivem genia loci, přispívajícího přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby.  

pra

 

Zavřít menu