V loňském roce měli návštěvníci možnost navštívit v Tylově domě, jednom z objektů Českého muzea stříbra, výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“. O výstavu byl velký zájem především z řad místních obyvatel, někteří trávili prohlídkou i několik hodin, mnozí se ptali, zda budou fotografie i po skončení výstavy někde k vidění. Ano, budou!

.
„Výstava byla, s velkou péčí i nadšením své kurátorky, připravována v řádu let. Ve fotoarchívu je uloženo téměř 20.000 ks fotografického materiálu a kolegové museli vybrat vhodný materiál, každý rok nechat zrestaurovat část skleněných negativů a následně vyvolat fotografie. Jsem velmi ráda, že tato práce byla veřejností oceněna a fotografie jsou nyní k vidění v digitální podobě na stránkách muzea,“ říká PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka Českého muzea stříbra.
Autorem novodobých snímků jsou Pavel Šeplavý a Eva Entlerová, BBus (Hons), která byla také garantem výstavy.
„Bylo těžké vybrat těch 40 fotografií, které byly na výstavu nakonec umístěny. K nim bylo potřeba pořídit současné fotografie, což probíhalo rok, od jara 2014 do jara 2015, abychom zohlednili i roční období na původních fotografiích. Fotila jsem především o víkendech, aby byly novodobé fotografie co nejméně „rušeny“ množstvím zaparkovaných aut,“ říká Entlerová. „Jsem ráda, že fotografie budou moci nejen obyvatelé Kutné Hory zhlédnout i na webu muzea v sekci Výstavy a akce a podsekci Virtuální výstavy. Do budoucna bychom chtěli v této práci pokračovat a doplňovat další. Například rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova, sedlecký klášter nebo Vlašský dvůr a další,“ doplňuje Eva Entlerová, která je od roku 2001 knihovnicí muzea a zajišťuje také badatelské služby.

Výstava „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“ byla součástí oslav výročí 20 let zápisu Kutné Hory na seznam světového dědictví UNESCO v loňském roce. Konala se v Tylově domě od 8. července do 24. října a navštívilo ji 707 návštěvníků.

Edita Dvorská, České muzeum stříbra

Virtuální prohlídka výstavy „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“…

.

Zavřít menu